Atlas Copco Rental ökar närvaron i Nordsjöområdet

21 feb 2017

Atlas Copco Rental Europe, en organisation som specialiserar sig på industriella uthyrningslösningar och är en del av Atlas Copco-gruppen, har anpassat sin organisationsstruktur för att öka fokus på offshore-uthyrning.

Den nya affärsenheten har sitt huvudkontor i Dundee i Storbritannien, och blir kompetenscenter för företagets verksamhet i Nordsjöområdet.

Offshore-projekt, till exempel vindkraftsparker, muddringsprocesser, undervattenskonstruktion samt plattformar för olja och gas, utgör utmaningar såsom svåra klimatförhållanden och farliga arbetsuppgifter. Atlas Copco Rental Europe har varit aktiv inom offshore-segmenten i årtionden och erbjuder lösningar för tillfällig tryckluft, ström och kväve. Nu har företaget beslutat att stödja marknadssegmentet med en särskild affärsenhet och ett kompetenscenter.

Särskilda offshore-uthyrningsdepåer, uthyrningsutrustning och tekniker

På huvudkontoret i Dundee i Skottland ska operatörer och experter utbildas och certifieras i enlighet med branschens stränga standarder för att kunna arbeta på alla offshore-projekt.

Uthyrningsparken har utökats med riggsäker utrustning med ATEX-/Zone 2- och offshore-certifiering.

Förutom huvudkontoret i Dundee finns depåer i Zwijndrecht (Nederländerna), Stavanger (Norge) och Esbjerg (Danmark) som förser Nordsjöregionen med certifierade tekniker och anläggningar för att underhålla offshore-uthyrningsutrustningen.

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco intäkter på SEK 101 miljarder (EUR 11 miljarder) och cirka 45 000 anställda. Läs mer på www.atlascopco.se.

Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för industrisegmenten tillfällig luft och kraft. De särskilda hyrtjänsterna erbjuds under flera olika märken. Divisionens huvudkontor finns i Houston i USA.