โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

LSF39 Die Grinder

Designed to meet modern day grinding needs

ติดต่อเรา

LSF39 Die Grinder is the most powerful, compact and light weight die grinders in the market to boost your productivity. The 39 series provides you with the best solutions for rough grinding in cramped, narrow spaces where accessibility is an issue. The tool is available in scatter damping versions increasing life length of burrs and reducing vibration related injuries for operators. The LSF39 is equipped with a well-balanced, high quality collet.

Features

 • Scatter damping
 • Impressive power to weight ratio
 • Integrated speed governor for optimal performance
 • Built-in silencer for noise reduction
 • Exhaust hose included
 • Lubrication free air motor

Benefits

 • Reduced risk of vibration related injuries
 • High productivity and short process time
 • Optimized process speed
 • Reduced noise levels
 • High durability and long service life

Service Solutions

 • Install your products fast and right at the first time
 • Repair, calibrate or maintain your tools to ensure a durable performance
 • For more information check out our Service Solution pages.
Toggle การกรอง

4 product(s) found

LSF39 S120E

8423123300

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Max free speed : 12,000 r/min
 • Air inlet thread BSP : 3/8 inch
 • Air inlet thread NPT : 3/8 inch
LSF39 S120E
LSF39 S150E

8423123301

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Max free speed : 15,000 r/min
 • Air inlet thread BSP : 3/8 inch
 • Air inlet thread NPT : 3/8 inch
LSF39 S150E
LSF39 S180E

8423123302

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Max free speed : 18,000 r/min
 • Air inlet thread BSP : 3/8 inch
 • Air inlet thread NPT : 3/8 inch
LSF39 S180E
LSF39 S250E

8423123303

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Max free speed : 25,000 r/min
 • Air inlet thread BSP : 3/8 inch
 • Air inlet thread NPT : 3/8 inch
LSF39 S250E