Kapat

Grup hedefleri

Atlas Copco Group'ta daha iyi yarınlar için çözümün bir parçası olmaya kararlıyız. Bu da müşterilerimize güç katıp toplumu ileri götürmek için uzun vadeli perspektifle yenilikler yapmak anlamına gelir. Operasyonlarımızın ve ürünlerimizin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek anlamına gelir. Çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı olmasını ve şirketimizin yalın ve verimli kalmasını sağlamak anlamına gelir. Ayrıca, değer zinciri boyunca yolsuzluğa karşı sıfır tolerans ile en yüksek etik standartlara erişmeyi hedefleriz.

Tüm paydaşlar için kalıcı değer sunmak amacıyla sürdürülebilirlik için şu alanlara odaklanırız: ürünler ve hizmet, insanlar, güvenlik ve esenlik, etik, iklim ve çevre. Bu alanların, kârlılık ve büyüme ile birlikte uzun vadeli başarı elde etmek için gerekli olduğuna inanırız. Bu alanlarda belirlenen hedefler konusunda sağlanan ilerleme, Üst Yönetimin ve diğer çalışanların değişken ücret sisteminin de bir parçasıdır.  

Atlas Copco Group'un sürdürülebilir büyüme için odaklandığı hedefler

Financial focus area image

Finansal hedefler

 • Bir iş döngüsünde ölçülen gelir artışı %8 olmalıdır.
 • Sürekli olarak operasyonel mükemmelliğe ulaşmak ve büyüme sağlamak için uygulanan sürdürülebilir şekilde yüksek sermaye getirisi.
 • Hissedarların kâr payları olarak kazançlar yaklaşık %50 olmalıdır.

Employees in the Wuxi compressor plant in China

Çalışanlara yönelik hedefler

 • 2030 yılına kadar %30 oranında kadın çalışan.
 • Atlas Copco Group çalışanları, çalışan anket tedarikçisi tarafından sağlanan küresel referans noktasının üzerinde ve sürekli yükselen bir grafikte, şirkete ait olma hissi yaşadıklarını kabul eder.
 • Atlas Copco Group çalışanları, çalışan anket tedarikçisinin sağladığı referans noktasının üzerinde ve sürekli yükselen bir grafikte; saygı, adalet ve açıklığa dayalı bir iş kültürüne sahip olduğumuzu kabul eder.
 • Atlas Copco Group çalışanları, çalışan anket tedarikçisinin sağladığı küresel referans noktasının üzerinde ve sürekli yükselen bir grafikte, şirkette öğrenme ve büyüme fırsatı olduğunu kabul eder.

hand business men and women who shaking hands

Ethics targets

 • 100% of employees have signed the Group’s Code of Conduct compliance statement annually.
 • 100% of new employees have participated in the Group’s ethics training within 12 months of joining the company.
 • 100% of employees have participated in the Group’s ethics training every other year, starting 2023.
 • 100% of significant suppliers have confirmed compliance with the Group’s Code of Conduct.​
 • 100% of significant distributors have confirmed compliance with the Group’s Code of Conduct.​

Man working in production with safety glasses.

Güvenlik ve esenlik hedefleri

 • Atlas Copco Group çalışanları, esenliklerine şirketin gerçekten ilgi gösterdiğini kabul eder. Çalışan anketindeki puan sürekli artmalıdır.
 • Ramak kala olaylardan daha fazla risk gözlemi raporu, küçük yaralanmalardan daha fazla ramak kala raporu ve kaydedilebilir yaralanmalardan daha fazla veya buna eşit sayıda küçük yaralanma raporu içeren dengeli bir güvenlik piramidi.

Man and woman sitting talking in a park, bridge in the background.

İklim ve çevre hedefleri

 • Küresel sıcaklık artışını maksimum 1,5 derecede tutmak için 2019 yılındaki referans noktasına kıyasla, 2030 yılına kadar 1. ve 2. kapsamdaki CO2e* emisyonlarını (ton) %46 oranında azaltmak.
 • Küresel sıcaklık artışını 2 derecenin çok altında tutmak için 2019 yılındaki referans noktasına kıyasla, 2030 yılına kadar 3. kapsamdaki CO2e* emisyonlarını (ton) %28 oranında azaltmak.
 • Onaylı bir Çevre Yönetim Sistemi ile doğrudan tedarikçilerin yüzdesinde sürekli artış.
 • Satış maliyetine göre su tüketiminde her yıl sürekli azalma.
 • 2030 yılına kadar dahili faaliyetlerden %100 yeniden kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya geri kazanılmış atık. 

Application expert on field

Ürün ve servis hedefleri

 • Yeni ve yeniden tasarlanmış ürünlere yönelik projelerin %100'ünde karbon etkisini azaltmak için hedefler bulunuyor.
 • 2024 yılına kadar Atlas Copco Group, yeni veya yeniden tasarlanmış ürünlerin döngüselliğini değerlendirmek için Grup genelinde ortak bir metodolojiye sahiptir.

* CO2 karbondioksit, CO2e ise "karbondioksit eşdeğeri" anlamına gelir ve CO2 ve diğer sera gazlarını içerir. Eşdeğer bir değer, karbondioksite kıyasla bir gazın küresel ısınmaya ne kadar katkıda bulunduğuna dair bir ölçümdür.  

Hedeflerimiz ve sonuçlarımız hakkında daha fazla bilgiyi Atlas Copco Group web sitesinde bulabilirsiniz (İngilizce)
Employees attending a presentation in the conference room with presenter in front of the whiteboard
Hedeflerimiz ve sonuçlarımız hakkında daha fazla bilgiyi Atlas Copco Group web sitesinde bulabilirsiniz (İngilizce)