Yasal bildirim ve gizlilik kuralları

İlginiz için teşekkür ederiz.

Aşağıda, bu web sitesini ziyaretiniz sırasında gerekli olabilecek bazı yasal bilgiler verilmiştir. Ayrıca, hangi tür bilgilerin alınabileceği ve işleme tabi tutulabileceği ve “çerezlerin” tarafımızca nasıl kullanıldığının anlatıldığı Gizlilik Politikası bulunmaktadır. Bu sayfanın içeriğini okuduğunuz ve, şartları ve koşulları kabul etmeniz halinde, siteyi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Web sitesine erişim sağlayarak veya kullanarak şartları ve koşulları kabul etmiş olmaktasınız.
Atlas Copco Grubu, her biri kendi işletme ve ürünlerinden sorumlu bir dizi tüzel kişilikten oluşmaktadır. Atlas Copco Grubu içindeki herhangi bir tüzel kişilik, başka bir tüzel kişiliğin eylemlerinden veya ihmallerinden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu web sitesinden bilgi alarak veya siteyi başka bir şekilde kullanarak herhangi bir ürün, teklif veya pazarlama bilgileri ile ilgili sorumluluk ve yükümlülüğün yalnızca doğrudan ilgili kuruluş ile sınırlı olduğunu kabul etmiş olursunuz.
Web sitesindeki bilgiler, önceden bildirimde bulunmaksızın ve bize herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük vermeden değiştirilebilir. Bu web sitesinin içeriği, ziyaretçilere kolaylık sağlama amaçlıdır ve bunlar herhangi bir açıdan bağlayıcı bilgiler değildir. Tarafımızın yazılı onayı alınmadan web sitesine herhangi bir bağlantı verme izniniz bulunmamaktadır.
Web sitemizde en doğru bilgilerin bulunması yönünde her türlü çaba tarafımızca gösterilecektir. ANCAK, VERİLEN BİLGİLERİN DOĞRU, EKSİKSİZ, GÜNCEL, BÜTÜNLÜKLÜ VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUN OLDUĞUNA DAİR TARAFIMIZCA HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMEKTE VEYA TAAHHÜTTE BULUNULMAMAKTADIR. BU WEB SİTESİNİN VEYA İÇERİĞİNİN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASINA BAĞLI OLARAK UĞRANILABİLECEK DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, SONUCA BAĞLI, CEZAİ VE DİĞER ZARARLAR İLE İLGİLİ OLARAK, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA GELİR KAYBI, İŞ KESİNTİSİ, PROGRAMLARIN VEYA BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMLERİNİZDE YA DA DİĞER ŞEKİLLERDE KAYITLI TUTULAN DİĞER VERİLERİN KAYBI DA BUNA DAHİL OLMAK ÜZERE, TARAFIMIZCA HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLULUK KABUL EDİLMEYECEKTİR, GEREKLİ TÜM ÖNLEMLERİN ALINMASI VE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİNİZ İÇERİKTE VİRÜS, SOLUCAN, TRUVA ATI VE BİLGİLERE ZARAR VERİCİ NİTELİKTE DİĞER ÖĞELERİN BULUNMAMASININ SAĞLANMASI SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR. BU WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA ULAŞABİLECEĞİNİZ VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT WEB SİTELERİ İLE İLGİLİ OLARAK TARAFIMIZCA HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMEKTE VE TAAHHÜTTE BULUNULMAMAKTADIR.

Telif Hakkı, Ticari Marka ve Diğer Fikri Mülkiyet Hakları

Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla logolar, ticari markalar, ticari adlar, metin, görüntü, grafik, ses, animasyon ve video dosyaları ve bunların web sitesinde düzenlenme biçimleri de dahil olmak üzere bu web sitesinin içeriği, tarafımızın veya bir ya da daha fazla Atlas Copco Grubu kuruluşunun veya üçüncü kişilerin mülkiyeti altındadır ve fikri mülkiyet korumasına tabidir. Web sitesinin içeriği, yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz, kopyalanamaz, aktarılamaz, yayınlanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, gönderilemez veya başka web sitelerine ya da belgelere eklenemez. Telif hakları, ticari markalar, ticari sırlar ve patent hakları da dahil olmak üzere web sitesinde bulunan tüm her türlü fikri mülkiyet hakkı saklıdır ve hak sahibinden yazılı izin alınmadan kullanılması kesinlikle yasaktır. Web sitesinde bulunan hiçbir şey, tarafımıza veya başka bir Atlas Copco kuruluşu ya da üçüncü bir kişiye ait fikri mülkiyet haklarının sarih veya zımni olarak devredildiği veya kullanım haklarının verildiği şeklinde yorumlanamaz.


Gizlilik Politikası


IP Adresleri, Internet Tarayıcılar, İşletim Sistemleri, Ana Alan Adları: Web sitemize erişim sağladığınızda, bilgisayarınızın IP adresi bilgisi tarafımızca alınabilir. IP adresi kişisel olarak sizi tanımlamaz, ancak Internet servis sağlayıcınızı tanımlar. Tarafımızca alınabilecek diğer kişisel olarak tanımlayıcı olmayan bilgiler arasında kullanılan Internet tarayıcının tipi, kullanılan bilgisayar işletim sisteminin tipi ve web sitemizin üzerinden ziyaret edildiği web sitesinin ana alan adı bulunmaktadır. Bilgiler, ziyaretçilerin coğrafi konumları ve sitemizde ne kadar kaldıkları gibi genel demografik veriler elde etmek amacıyla bir araya getirilmektedir. Bu tür bilgilerin alınması bize sitemizin yönetimi, sunucu sorunlarının belirlenmesi, trendlerin ve istatistiklerin analizi ve daha iyi müşteri hizmeti sağlanması gibi alanlarda yardımcı olmaktadır.


Çerezler


Web sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza “çerezler” gönderilebilir. Çerez, ziyaret ettiğiniz bir web sitesinin bilgisayarınıza yerleştirebileceği veya kaydedebileceği küçük bir metin dosyası veya veri parçasıdır. Çerezler kendi başına kişisel olarak tanımlayıcı bilgi içermez. Ancak bu tür kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri (örneğin Internet üzerinden verilen bir hizmet veya tarafımızca verilen bir parola yoluyla) tarafımıza vermeniz halinde bu bilgiler, çerezde kayıtlı veriler ile ilişkilendirilebilir. İki tür çerez bulunmaktadır. İlk türde dosya bilgisayarınızda daha uzun süre kayıtlı kalır ve bilgisayarınızı kapattıktan sonra da kalabilir. Bu tür bir çerez, örneğin ziyaretçiye son ziyaretinden bu yana web sitesinde nelerin güncellenmiş olduğu bilgisini vermek için kullanılabilir. İkinci tür çereze “oturum çerezi” adı verilir. Oturum çerezleri, web sitesini ziyaretiniz sırasında bilgisayarınızın belleğine geçici olarak kaydedilir. Bu, örneğin, web sitesinde hangi dili seçtiğinizin takip edilmesi amacıyla yapılabilir. Web tarayıcınızı kapattığınızda oturum çerezleri yok olduğundan bunlar bilgisayarınızda uzun süre kayıtlı kalmazlar. Çerezler aracılığıyla elde edilen bilgilerin toplanması veya işleme tabi tutulması konusunda üçüncü kişilerden yardım alınabilir.


Çerezler, aşağıdakiler gibi birçok nedenle kullanılabilir:Çerezleri Reddetme:


Birçok Internet tarayıcısında çerezleri engelleyecek, bilgisayarın sabit diskinden silecek veya kaydetmeden önce web sitesinde çerez bulunduğunu bildirecek şekilde tarayıcınızı ayarlayabilirsiniz. Bu işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tarayıcı talimatlarına veya yardım ekranına bakın. Lütfen bazı web sayfalarımızın çerezler olmadan düzgün çalışamayacağını unutmayın.


Kişisel Olarak Tanımlayıcı Bilgiler


Size ait kişisel tanımlayıcı bilgiler, bilginiz ve onayınız olmadan alınmayacak ve bu bilgiler tarafımızca satılmayacak veya kiralanmayacaktır. Belirli bir ürün, hizmet veya bilginin sağlanması ya da bir işlemin gerçekleştirilmesi için bazı kişisel tanımlayıcı bilgiler sizden talep edilebilir. Bu bilgiler arasında ad, unvan, gönderim adresi, fatura adresi, e-posta adresi, telefon numarası, faks numarası ve/veya kredi kartı bilgileri yer alabilir. Kişisel olarak tanımlayıcı bilgiler, yalnızca belirli bir ürün, hizmet veya bilginin sağlanması ya da bir işlemin gerçekleştirilmesi için veya iş başvurusu gibi başka bir amaçla tarafınızca bize verilmiş olması durumunda alınır.
Kişisel Olarak Tanımlayıcı Bilgiler Kimlerle Paylaşılabilir:
Tarafınızca bize verilen kişisel olarak tanımlayıcı bilgiler, kanunen zorunlu kılınması veya iyi niyet sınırları dahilinde tarafımızca (i) kamu yararına bir faaliyetin gerçekleştirilmesi; veya (ii) tarafımızın veya diğer Atlas Copco Grubu kuruluşlarının ya da bağlı şirketlerinin haklarının ve mülkiyetinin korunması için gerekli olduğuna karar verilmesi halleri dışında hiçbir şekilde üçüncü kişilere ifşa edilmeyecektir. Ancak, kişisel olarak tanımlayıcı bilgileriniz taleplerinizi karşılamak, size ürün, hizmet veya bilgi sağlamak, bir işlem gerçekleştirmek veya müşteri hizmetleri sağlamak amacıyla, diğer Atlas Copco Grubu kuruluşlarıyla ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla nakliye şirketleri, tedarikçiler, distribütörler, finans kurumları, iş ortaklarımız ve posta ve hükümet yetkilileri (örneğin Gümrük yetkilileri) gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Bu Atlas Copco Grubu kuruluşları veya üçüncü kişiler, Avrupa Ekonomik Alanı içinde veya dışında bulunabilir. Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda, kişisel olarak tanımlayıcı bilgilerinizi vermekle söz konusu bilgilerin, Avrupa Ekonomik Alanı içinde veya dışında bulunan ülkeler dahil olmak üzere, başka ülkelere aktarılmasını da kabul etmiş olacaksınız.
Kişisel Olarak Tanımlayıcı Bilgilerinizi Silmek, Düzeltmek, Güncellemek veya Bunlara Erişmek İçin:
Tarafımıza vermiş olduğunuz kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri silmek, düzeltmek, güncellemek veya bunlara erişim sağlamak için veya bunlarla ilgili diğer hususlarda, lütfen bizimle iletişim kurun. Eğer bizimle bu amaçla iletişim kuruyorsanız, lütfen bu bilgileri girdiğiniz web sayfası adı veya konumu ile ilgili bilgilerin yanı sıra o zaman vermiş olduğunuz iletişim bilgilerinizi (örneğin ad, e-posta adresi, posta adresi, vs.) verin.


Güvenlik


Sunucularımızda bulunan kişisel olarak tanımlayıcı bilgilerin ve diğer verilerin izinsiz erişime, kayıp ve değiştirilmeye karşı korunması amacıyla teknik ve idari önlemler alınmıştır. Ancak hiçbir sunucunun veya Internet üzerinden aktarım işleminin yüzde yüz güvenli olarak garanti edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, her türlü işlem veya iletişim ile ilgili risk tarafınıza aittir.


Üçüncü kişilere ait web sitelerine bağlantılar


Bazı web sitelerimizde, üçüncü kişilere ait web sitelerine bağlantılar bulunabilir. Lütfen bu tür web sitelerinin veya sahiplerinin ya da operatörlerinin gizlilik politikaları, içeriği veya uygulamalarından sorumlu olmadığımızı not ediniz.


Gizlilik Politikasının Değiştirilmesi


Bu Gizlilik Politikasını her an değiştirme veya güncelleme hakkı tarafımızca saklı tutulmaktadır.


Bu sayfa Kevin Prince tarafından yayınlanmıştır. Bu sayfa en son 1 Kasım 2010'da değiştirilmiştir