Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Equipment
Các giải pháp
Máy nén khí
Các giải pháp
Sản phẩm
Máy nén khí
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy tạo khí
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Dịch vụ kỹ thuật bơm chân không
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng

Sự thay đổi các trạng thái khí

Thermodynamics Basic Theory Compressed Air Wiki Physics of Air Compressors

Nhiệt động lực học là một ngành quan trọng trong vật lý, đặc biệt là để hiểu rõ hơn về máy nén khí. Trong bài viết này ta sẽ tìm hiểu về các trạng thái của khí và giới thiệu về nhiệt động lực học.

Năm quá trình thay đổi trạng thái khí

a change in the state of gas

Những thay đổi về trạng thái của khí có thể xác định bằng sơ đồ p/V. đối với những trường hợp thực tế ta cần 3 biến p, V và T sẽ tạo thành đường cong trên sơ đồ p/V. Tuy nhiên để đơn giản hóa, ta thường xét hình chiếu của đường cong ở 1 trong 3 mặt phẳng, thường là mặt phẳng p/V. các trạng thái có thể xét như sau: 1. Quá trinh đẳng tích (thể tích V không đổi).

 2. Quá trình đẳng áp (áp suất p không đổi).

 3. Quá trình đẳng nhiệt (nhiệt độ T không đổi).

 4. Quá trình đẳng hướng (không có sự trao đổi nhiệt với môi trường).

 5. Quá trình đa hướng (hoàn toàn trao đổi nhiệt với môi trường).


Quá trình đẳng tích

formula isochoric process, constant volume

Đun nóng khí trong một bình chứa kín là ví dụ cho quá trình đẳng tích, công thức như sau, trong đó:

 • Q = nhiệt lượng (J)

 • m = khối lượng(kg)

 • cv = nhiệt dung riêng (J/Kg.K)

 • T = nhiệt độ (K)

 • Quá trình đẳng áp

  formula isobaric process, constant pressure

  Đun nóng khí trong một xylanh kín với lực không đổi lên piston là ví dụ cho quá trình đẳng áp, công thức như sau, trong đó:

 • Q = nhiệt lượng(J)
 • m = khối lượng(kg)
 • cp = nhiệt dung riêng (J/Kg.K)
 • T = nhiệt độ (K)

 • Quá trình đẳng nhiệt

  formula isothermal process, quantity of heat and applied work gradually removed, constant temperature

  Nếu một lượng khí trong xylanh được nén với nhiệt độ không đổi , nhiệt lượng tương đương với công sẽ bị loại bỏ, điều này không thể xảy ra trong thực tế . Qyua1 đẳng nhiệt có công thức như sau, trong đó:

 • Q = nhiệt lượng (J)
 • m = khối lượng (kg)
 • R = hằng số khí lí tưởng (J/kg.K)
 • T = nhiệt độ (K)
 • V = thể tích (m3)
 • P = áp suất tuyệt đối (Pa)

 • Quá trình đẳng hướng

  formula isentropic process, without heat exchange, gas being compressed or expanded

  Quá trình đẳng hướng tồn tại khi nén khí trong một xylanh cách nhiệt hoàn toàn và không có sự trao đổi nhiệt nào với môi trường xung quanh. Và nó có công thức tính như sau, trong đó:

 • P = áp suất tuyệt đối (Pa)
 • V = thể tích (m3)
 • k = cp/cv
 • T = nhiệt độ (K)

 • Quá trình đa hướng

  formula polytropic process

  Tuy nhiên trong thực tế các quá trình khí xảy ra không như các phương trình bên trên, trong đó:

 • V = thể tích (m3)
 • P = áp suất tuyệt đối (Pa)
 • n = 0 (quá trình đẳng áp)
 • n = 1 (quá trình đẳng nhiệt)
 • n = k (quá trình isentropic)
 • n = ∞ (quá trình đẳng tích)

 • Các bài liên quan

  an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

  Nhiệt được truyền như thế nào?

  2 tháng tư, 2020

  Để hiểu hoạt động của khí nén, một giới thiệu cơ bản về vật lý có thể đi một chặng đường dài. Tìm hiểu thêm về nhiệt động lực học và tầm quan trọng của trong việc tìm hiểu cách thức hoạt động của máy nén khí.

  an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

  Dòng khí trong ống và tiết lưu

  2 tháng tư, 2020

  Để hiểu hoạt động của khí nén, một giới thiệu cơ bản về vật lý có thể đi một chặng đường dài. Tìm hiểu thêm về nhiệt động lực học và tầm quan trọng của chúng quan trọng trong việc tìm hiểu cách thức hoạt động của máy nén khí.