Затваряне

Развитие по правилния начин

В Групата Atlas Copco устойчивостта означава да се осигури по-голяма стойност за всички заинтересовани страни по начин, който е икономически, екологично и социално отговорен.

Най-високи етични стандарти

Спазваме най-високите етични стандарти във всичко, което правим, защото това е правилният начин за правене на бизнес. Научете повече за:

  • Нашият Кодекс за поведение
  • Докладването на неправомерно поведение
  • Подкрепата за нашите бизнес партньори
  • Критериите за бизнес партньори
  • Обучението по Кодекса за поведение 
  • Списъците със забранени и подлежащи на деклариране вещества

Талантливи служители и екипи

Стремим се да създадем работна среда, която привлича и задържа най-добрите таланти. Разберете какво е да работите с нас и какъв е подходът ни:

  • Многообразие и приобщаване
  • Възможности за израстване и развитие

Цели на Групата

Поставяме си ясни цели и измерваме успеха спрямо тройния принцип – хора, планета и печалба.