Затваряне

Талантливи служители и екипи

Приобщаващото работно място, където служителите имат равни възможности, е основа за иновации и трайни резултати. Ето защо даваме приоритет на приобщаването, стремим се да увеличаваме многообразието, насърчаваме мобилността и осигуряваме условия за израстване и развитие на нашите служители.                 

Обсъждане на проблемите в екип в офис на Atlas Copco

Ние се ангажираме да насърчаваме равните възможности в нашите процеси на наемане на работа и изкачване по йерархичната стълбица. Заемаме твърда позиция срещу тормоза и други форми на дискриминация и разполагаме с обучение и процеси за справяне с всякакви случаи на злоупотреба с нашия етичен кодекс. Прочетете повече за Кодекса за поведение на Atlas Copco Group.

Възможността служителите непрекъснато да се учат и да развиват нови умения е жизненоважна. Глобална платформа за развитие на компетенциите осигурява лесно достъпни възможности за учене. Прозрачната и конструктивна обратна връзка е важна част, а дискусиите за резултатите и развитието се проследяват систематично.

Служителите ни се насърчават да приемат нови предизвикателства и да преодоляват географски, организационни и културни граници. Нашият вътрешен пазар на труда се основава на принципа, че всеки има талант и може да се развива успешно. Всички свободни работни места, с изключение на тази на главния изпълнителен директор, се обявяват на нашия вътрешен пазар на труда.

Научете повече за нашите цели, стремежи и резултати, свързани със служителите и културата ни. 

Работете при нас
Research and Development
Работете при нас
Първият Ви ден в Atlas Copco може да бъде първият ден от едно вълнуващо пътуване.
 
Първият Ви ден в Atlas Copco може да бъде първият ден от едно вълнуващо пътуване.
Първият Ви ден в Atlas Copco може да бъде първият ден от едно вълнуващо пътуване.