Затваряне

Технологии, които променят бъдещето

Нашите идеи и технологии дават възможност на клиентите ни да се развиват и да движат обществото напред. Това е начинът, по който създаваме по-добро бъдеще.

49000

Служители в цял свят в края на 2022 г.

13BEUR

Приходи през 2022 г.

21.4%

Оперативен марж през 2022 г.

Общ преглед на Групата Atlas Copco

От 1873 г. досега Групата Atlas Copco предоставя иновативни технологии, продукти, услуги и решения. 

Групата Atlas Copco има за цел да осигури технологии, които променят бъдещето, предоставяйки качество на нашите клиенти, служители, акционери и цялото общество. Ние сме организирани в четири сфери на дейност, разделени на редица подразделения, всеки от които има собствен фокус, опит и познания за приложенията. Един от нашите фактори за успех е, че разполагаме с много силни марки, които предлагат диференцирани продукти, услуги и решения за широк кръг клиентски сегменти.

Научете повече за Групата Atlas Copco на уебсайта на Групата

Относно Групата Atlas Copco
Electric car driving along windmills farm.
Относно Групата Atlas Copco
Устойчивост в Групата Atlas Copco
Woman standing on the stone on Braies lake at sunrise in autumn.
Устойчивост в Групата Atlas Copco
Иновации в Групата Atlas Copco
Team of colleagues working on technology innovations
Иновации в Групата Atlas Copco
Марки в рамките на Групата Atlas Copco
Brands within Atlas Copco Group
Марки в рамките на Групата Atlas Copco