Close

Информационни листове за безопасност MSDS/SDS

Информационни листове за безопасност (SDS) за продукти, продавани от Atlas Copco или дъщерни компании

Отворете тази връзка, за да потърсите информационните листове за безопасност (SDS) за химически продукти или такива, включени в резервни части, както и SDS за продукти, класифицирани като опасни стоки, продавани от Atlas Copco или някоя от нейните дъщерни компании. Можете да използвате името на продукта или номера на артикула, за да намерите информационния лист за безопасност на продукта. Моля, имайте предвид, че SDS е за конкретен пазар. В резултатите от търсенето държава е равнозначно на пазар.

Срок на трайност и условия за съхранение за смазки

Срок на трайност и условия за съхранение за смазки, продавани от Atlas Copco

По-долу са приложени насоките относно срока на трайност и условията за съхранение за смазки, продавани от Atlas Copco.