Затваряне

Последни новини

Четете местните и световните новини, които Ви интересуват.

Натоварване

16 Март 2023

A truly reliable compressor must be capable of operating in the harshest conditions for extended periods of time. Here are 7 indicators that your unit is tough enough to continuously tackle even the most demanding projects.

Blog cover - toughness

02 Март 2023

2023 Company

150 години Atlas Copco – непрекъснато развитие на технически иновации, разработени с мисъл за бъдещето. В продължение на 150 години Atlas Copco потвърждава своя ангажимент в разработката и внедряването на иновативни технологии с дългосрочна перспекти...

150 years anniversary of Atlas Copco Group

21 Февруари 2023

For demanding applications, take your compressor’s pressure levels to new heights and maximise productivity with high-pressure boosters.

Raising the bar - blog cover