Затваряне

Обучение и развитие

В нашия свързан и променящ се свят е от съществено значение да продължаваме да се учим и да повишаваме квалификацията си. Културата ни активно насърчава непрекъснатото учене за постигане на добро професионално и личностно развитие на всички. При нас Вие носите отговорност за собствения си професионален път и сте подкрепяни в непрекъснатото развитие на компетенциите си.             

Woman and man discussing about details on tablet.

Вашата мисия

Когато започвате работа, получавате мисия, която обикновено е с времева рамка от три до пет години. Въз основа на мисията се разработва визия, която изяснява как ще бъде изпълнена мисията. Мислете за нея като за стратегия за постигане на това, което сте си поставили като мисия.  

Широко портфолио от възможности за обучение

Нашите учебни дейности са леснодостъпни в различни формати, за да се осигури възможно най-доброто учебно преживяване, независимо дали става въпрос за онлайн обучение, чрез видеоклипове, подкаст, на място, или в класната стая. 

Learning Link е нашето предложение за „обслужване на едно гише“ за учене и развитие на компетенции

Learning Link е нашата система за управление на ученето в цялата група, в която предлагаме широка гама дейности за учене. Освен нашите собствени курсове, имате достъп до над 20000 курса и видеоклипове в LinkedIn Learning, обхващащи всичко – от автоматизация и изкуствен интелект до бизнес или творчески теми – и можете да учите в движение, по всяко време и навсякъде! 

Жена, работеща в областта на научноизследователската и развойната дейност
Среща на екипа

Текущо наставничество и обратна връзка

Помислете за обучението на партньори от партньори, за наставничеството и менторството, както и за обратната връзка от клиентите и ще получите представа как се прави това. 

Вие управлявате собственото си развитие

Твърдо вярваме, че Вие определяте пътя на собствената си кариера. 

Вижте предлаганите от нас свободни работни места
Atlas Copco hero banner technician
Вижте предлаганите от нас свободни работни места