Затваряне

Най-високи етични стандарти

Искаме да спазваме най-високите етични стандарти, защото това е правилният начин за правене на бизнес. Вярваме, че да се развиваме по правилния начин означава да поддържаме нулева толерантност към корупцията и силен ангажимент към спазването на правата на човека.                   

Служителите на Atlas Copco

Стремим се да бъдем добри корпоративни граждани, като насърчаваме икономическото развитие на местните общности чрез плащане на данъци, пенсионни и социални осигурителни вноски. Вижте годишния доклад на Atlas Copco Group за повече информация (ще бъдете пренасочени към уебсайта на Atlas Copco Group на английски език).

Ние работим непрекъснато, за да защитаваме нашите служители и бизнес от рискове и да насърчаваме по-добрите стандарти в обществото.

От нашите бизнес партньори се очаква да се придържат към нашите стандарти за безопасност, здраве, околна среда и качество. Прочетете повече за очакванията ни от нашите бизнес партньори и за това как ги подкрепяме.

Имаме ясни стандарти за бизнес поведение и насоки за това кога да докладваме за неправомерно поведение. Прочетете повече за нашия документ „Кодекс за поведение“ и за изискванията за съответствие.

Всички наши заинтересовани страни се насърчават да използват нашата система за докладване на неправомерно поведение, Atlas Copco Group SpeakUp, ако имат съмнения за нарушение на нашия Кодекс за поведение или на стандартите, които сме се ангажирали да спазваме.

Научете повече за нашите цели, стремежи и резултати в тази област и как допринасяме за постигането на свързаните с тях цели за устойчиво развитие.

Прочетете повече за нашите етични стандарти на уебсайта на Atlas Copco Group (на български език)
Discussion and laughter between employees.
Прочетете повече за нашите етични стандарти на уебсайта на Atlas Copco Group (на български език)