Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu
Vysoce kvalitní lemové spojování pomocí aplikace E-Swirl

Vysoce kvalitní lemové spojování pomocí aplikace E-Swirl

Klíčový faktor kvality: vyplnění lemu

Lemové spojování je jedním z nejnáročnějších způsobů spojování při výrobě karosérií automobilů. Je zde kladen důraz na ideální rozložení materiálu pro dosažení optimálního vyplnění oblasti švu a tím zajištění strukturální stability a prevence koroze. Na to má značný vliv proces nanášení lepidla.

19. března 2021

Články Témata Řešení spojů Automobilový průmysl Dávkovací řešení Řešení spojů

Lemové spojování: 1. Vnoření 2. Předskládání 3. Konečný lem

Lemové spojování: 1. Vnoření 2. Předskládání 3. Konečný lem

Konstrukce karoserie vozidla má tři hlavní způsoby použití: strukturální lepení, vyztužení a lemové spojování. Lemové spoje se používají pro zavírací prvky, které jsou viditelné zvenku, jako jsou dveře, přední kapota, kapota motoru nebo zavazadlový prostor. Uzávěry se vyrábějí během samostatného kroku v rámci montáže karosérie. Lemové spojování je jedním z nejnáročnějších způsobů spojování v karosářské dílně. Lepidlo má důležité strukturální vlastnosti, zlepšuje bezpečnost při nárazu a chrání proti korozi. Jiné způsoby spojování, jako jsou bodové svařování nebo nýtování, zde nejsou vhodné, protože zanechávají viditelné spoje a ohrožují estetický vzhled. Při lemovém spojování jsou do sebe vnořeny dva plechy. Lepidlo – často jednosložkový nebo dvousložkový epoxid nebo materiál na bázi pryže – se aplikuje na vnější plech. Poté se ohne kolem vnitřního listu a přeloží. Při lemování je lepidlo stlačeno, čímž vyplňuje oblast obruby.


Kvalita při použití lemového spojování

Kritéria kvality pro lemové spojování

Kritéria kvality pro lemové spojování

Dlouhodobá stabilita tohoto spojení závisí na rozložení materiálu v lemu. Platí následující kritéria:


  • A: 100% spojení mezi vnitřním a vnějším plechem
  • B: Definované Xprocentní spojení mezi vnitřním a vnějším plechem
  • C: Úplné vyplnění lemu lepidlem
  • D: Dostatečné rozložení lepidla na vnitřní straně

Není-li lem dostatečně naplněn lepidlem, vede to k tvorbě dutin a vzduchových kanálů. Během následného procesu nanášení e-nátěru se tyto dutiny naplní kapalinou. Tato kapalina poté během vytvrzování v sušárně schne, což vede k vzduchovým bublinám a defektům zvlhčení. Kromě vizuálních vad je lem také náchylný ke korozi. Karoserie vozidla musí být opravena. Pokud je naopak naneseno příliš mnoho lepidla nebo je lepený spoj nesprávně umístěn, může to vést k nežádoucímu úniku materiálu. Komponenta musí být před lakováním přepracována, aby bylo zajištěno, že nebude znečištěna e-nátěrová lázeň, nebo aby se zabránilo problémům při kosmetickém těsnění – v důsledku toho se zvýší spotřeba materiálu a náklady na kvalitu.


Rozložení materiálu: zaměření na aplikaci

Tradiční způsob nanášení housenek, vířivá aplikace a vířivá aplikace s konstrikcí.

Tradiční způsob nanášení housenek, vířivá aplikace a vířivá aplikace s konstrikcí.

V celém procesu spojování existuje řada faktorů, které mohou ovlivnit rozložení materiálu v lemu – například volba lepidla nebo způsobu lemování. Jedním z klíčových faktorů, které ovlivňují aplikaci, je však samotný proces aplikace. Obecně platí, že automatické robotické systémy pro měření a dávkování lepidla se používají pro přesné a opakovatelné řízení parametrů, jako je průtok materiálu, teplota, tlak a rychlost aplikace. Obecně existují dvě vhodná aplikační schémata: klasická aplikace housenky a to, co se často označuje jako vířivá aplikace, kde se materiál aplikuje vířivým pohybem. Obě aplikace mohou zajistit vysoce kvalitní spojení lemu v ideálních podmínkách.


Vyšší spolehlivost procesu

Vířivá aplikace s konstrikcí: V místech, kde je potřeba méně materiálu, lze objem systematicky nastavovat při zachování trvale vysoké kvality aplikace.

Vířivá aplikace s konstrikcí: V oblastech, kde je potřeba méně materiálu, lze upravit objem.

Výzvy v moderní výrobě a současné trendy, jako je vícemateriálový návrh a lehká konstrukce, však kladou na průmysl stále vyšší požadavky. Stále složitější konstrukce vozidel a geometrie dílů vyžadují dynamičtější pohyby robota a ztěžují přístup k součástem. Řešení aplikace musí být flexibilní. Technika vířivé aplikace zde může nabídnout několik výhod. Při aplikaci housenky musí vzdálenost nanášení na součást odpovídat průměru housenky, zatímco vířivá metoda dovoluje větší vzdálenost k součásti až 50 milimetrů. Změna vzdálenosti nemá vliv na vzor aplikace. To usnadňuje programování robota, umožňuje vyšší rychlosti a usnadňuje přístupnost, zejména pro složité geometrie.

Vířivá aplikace zároveň zajišťuje rozložení materiálu optimalizované pro aplikace lemu – stejné množství materiálu je rozloženo na větší povrch. Aplikace je stále přesná s ostře definovanými obrysy. To má pozitivní vliv na stlačování v procesu skládání. Moderní vířivé aplikátory také nabízejí možnost přesného nastavení šířky aplikace. V místech, kde je potřeba méně materiálu, lze takto aplikovaný objem systematicky snižovat a přitom zachovat trvale vysokou kvalitu aplikace. To umožňuje dokonalé přizpůsobení lepeného spoje geometrickému tvaru příruby. Lze tak zabránit úniku materiálu a nutnosti jeho oprav. Zároveň se tak snižuje spotřeba materiálu.

Zajišťování kvality

Kritéria pro vizuální kontrolu: šířka housenky, kontinuita housenky, poloha housenky

Vizuální kontrola housenky

U aplikace housenky i vířivé aplikace lze navíc zajistit kvalitu aplikace materiálu pomocí systému vizuální kontroly. Integrované kamerové systémy pro sledování kvality detekují chyby týkající se šířky, kontinuity a polohy aplikace ihned během aplikace – bez další doby cyklu. Některé kamerové systémy navíc nabízejí funkci automatické opravy housenky, například v případě přerušení nanášení lepidla.


Společná kritéria vizuální kontroly kvality housenky:


  • šířka housenky,
  • kontinuita housenky,
  • poloha housenky.

Shrnutí

Lemové spojování je jedním z nejnáročnějších úkolů při montáži karosérie. Rozložení materiálu v lemu má významný vliv na dlouhodobou kvalitu lepeného spoje. Závady mohou způsobit korozi a vést k vysokým nákladům na opravu. Vířivá aplikace tomu může zabránit a zvýšit spolehlivost procesu. Existují různé faktory, které ovlivňují kvalitu a produktivitu lemového spojování, ty ovšem vyžadují komplexní odborné znalosti týkající se spojování a procesu. Společnost Atlas Copco ve svých globálních inovačních centrech úzce spolupracuje se zákazníky a dodavateli materiálů – od vývoje aplikací přes testování materiálů až po optimalizaci procesů a zajištění kvality.

Více informací:

E-Swirl 2 AdX BIW: Excentrická animace

Loading...