Naše řešení
Kompresory
Solutions
Produkty
Kompresory
Process Gas and Air Equipment
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Produkty
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Servis a díly
Kompresory
Maximalizujte účinnost
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Servis a díly
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslová odvětví
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Výrobce originálního vybavení
Průmyslová odvětví
Produkty
Průmyslové nářadí a řešení
Nástroje pro odstraňování materiálu
Produkty
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Pneumatické motory
Příslušenství vzduchového rozvodu
Produkty
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Řešení pro utahování šroubů
Servis
Průmyslové nářadí a řešení
Servisní řešení Atlas Copco
Servis
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco

Cestovní mapa pro implementaci budoucnosti

Mnoho výrobních společností je aktivních při zavádění technologií čtvrté průmyslové revoluce v určité škále. Společná překážka se však objevuje, když zahajují pilotní projekty a nikdy se nedostanou mimo tuto fázi. Výsledkem je, že společnosti nikdy nedosáhnou výhod škálování a interoperability. Je třeba zdůraznit důležitost nejen škálování jednoho „případu použití“ a jedné techniky, ale i úspěchu při rozšiřování několika různých „případů použití“ a technologií, aby se mohly projevit synergické účinky.

Při implementaci 4. průmyslové revoluce je třeba zohlednit obchodní a digitální výzvy ze dvou perspektiv. Například obchodní výzvy zahrnují pochopení konkurenčních výhod vašeho obchodního modelu a jak jej vylepšit pomocí pokročilých technologií, rychlosti rozhodovacího procesu, zabezpečení dat a utajení důvěrných údajů. Na druhé straně mohou digitální výzvy souviset se spolehlivostí dat a síťovými kapacitami, otázkami vlastnictví dat, analýzou dat, aby bylo možné získat informace, které umožní další rozvoj.

Chcete-li zjistit, kde jste a jaká je vaše úroveň adaptace, měli byste posoudit šest dimenzí:

Obrázek 1: Šest dimenzí, které se používají k popisu adaptace na 4. průmyslovou revoluci

Cestovní mapa směrem k 4. průmyslové revoluci je jiná pro každou společnost. Měla by přenést společnost z jejího individuálního výchozího bodu do požadované cílové situace. Níže uvedená technologická cestovní mapa může sloužit jako reference pro posouzení současných kapacit a usnadňuje diskuzi o úrovni ambicí a požadovaných budoucích kapacitách:

Obrázek 2: Model vyspělosti k 4. průmyslové revoluci

Navrhování cestovní mapy
Návrh cestovní mapy začíná počátečním vyhodnocením, které se provádí za účelem určení potřeb vývoje a změn. Začněte počáteční analýzou, která bude zahrnovat následující položky: – Proveďte hodnocení aktuální úrovně vyspělosti. – Vytvořte pilotní projekt pro jednu skupinu produktů a zajistěte, aby byl každý krok výrobního procesu vylepšen alespoň dvěma „případy použití“ vycházejícími z koncepcí 4. průmyslové revoluce. – Navrhněte řešení na vysoké úrovni typu „end-2-end“ a definujte, kde a jak realizovat různé nové kapacity. – Vyhodnoťte mezery ve všech šesti dimenzích a definujte potřeby vývoje, které se musí sladit s podobnou úrovní vyspělosti pro každou ze šesti dimenzí, tj. u všech dimenzí musí být dosaženo úrovně vyspělosti 2,5. – Vytvořte cestovní mapu s aktivitami pro odstranění mezery mezi současnou a budoucí situací. Cestovní mapa je přístup navržený pro koordinaci sady jednotlivých pilotních projektů do koherentního řešení, které zlepší všechny části výrobního procesu. Pilotní řešení jsou dále slaďována s upřednostňovanými technologiemi a industrializována za účelem zajištění stabilních a bezpečných řešení, která je možné škálovat na globální úrovni.

Společnost Atlas Copco má rozsáhlé zkušenosti a know-how, které získala během podpory zákazníků při navrhování a vývoji koncepcí 4. průmyslové revoluce. Systematický přístup k vývoji a implementaci strategií 4. průmyslové revoluce zajišťuje obchodní výhody a sladění. Toto know-how je doloženo ve dvou prezentovaných cestovních mapách: úvod do koncepcí 4. průmyslové revoluce pro nováčky a škálování od koncepčních pilotních projektů po průmyslová řešení.

Vytvořte si cestovní mapu, která vás dovede k úspěchu!