Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Cestovní mapa pro implementaci budoucnosti

Mnoho výrobních společností je aktivních při zavádění technologií čtvrté průmyslové revoluce v určité škále. Společná překážka se však objevuje, když zahajují pilotní projekty a nikdy se nedostanou mimo tuto fázi. Výsledkem je, že společnosti nikdy nedosáhnou výhod škálování a interoperability. Je třeba zdůraznit důležitost nejen škálování jednoho „případu použití“ a jedné techniky, ale i úspěchu při rozšiřování několika různých „případů použití“ a technologií, aby se mohly projevit synergické účinky.

Při implementaci 4. průmyslové revoluce je třeba zohlednit obchodní a digitální výzvy ze dvou perspektiv. Například obchodní výzvy zahrnují pochopení konkurenčních výhod vašeho obchodního modelu a jak jej vylepšit pomocí pokročilých technologií, rychlosti rozhodovacího procesu, zabezpečení dat a utajení důvěrných údajů. Na druhé straně mohou digitální výzvy souviset se spolehlivostí dat a síťovými kapacitami, otázkami vlastnictví dat, analýzou dat, aby bylo možné získat informace, které umožní další rozvoj.

Chcete-li zjistit, kde jste a jaká je vaše úroveň adaptace, měli byste posoudit šest dimenzí:

Obrázek 1: Šest dimenzí, které se používají k popisu adaptace na 4. průmyslovou revoluci

Cestovní mapa směrem k 4. průmyslové revoluci je jiná pro každou společnost. Měla by přenést společnost z jejího individuálního výchozího bodu do požadované cílové situace. Níže uvedená technologická cestovní mapa může sloužit jako reference pro posouzení současných kapacit a usnadňuje diskuzi o úrovni ambicí a požadovaných budoucích kapacitách:

Obrázek 2: Model vyspělosti k 4. průmyslové revoluci

Navrhování cestovní mapy
Návrh cestovní mapy začíná počátečním vyhodnocením, které se provádí za účelem určení potřeb vývoje a změn. Začněte počáteční analýzou, která bude zahrnovat následující položky: – Proveďte hodnocení aktuální úrovně vyspělosti. – Vytvořte pilotní projekt pro jednu skupinu produktů a zajistěte, aby byl každý krok výrobního procesu vylepšen alespoň dvěma „případy použití“ vycházejícími z koncepcí 4. průmyslové revoluce. – Navrhněte řešení na vysoké úrovni typu „end-2-end“ a definujte, kde a jak realizovat různé nové kapacity. – Vyhodnoťte mezery ve všech šesti dimenzích a definujte potřeby vývoje, které se musí sladit s podobnou úrovní vyspělosti pro každou ze šesti dimenzí, tj. u všech dimenzí musí být dosaženo úrovně vyspělosti 2,5. – Vytvořte cestovní mapu s aktivitami pro odstranění mezery mezi současnou a budoucí situací. Cestovní mapa je přístup navržený pro koordinaci sady jednotlivých pilotních projektů do koherentního řešení, které zlepší všechny části výrobního procesu. Pilotní řešení jsou dále slaďována s upřednostňovanými technologiemi a industrializována za účelem zajištění stabilních a bezpečných řešení, která je možné škálovat na globální úrovni.

Společnost Atlas Copco má rozsáhlé zkušenosti a know-how, které získala během podpory zákazníků při navrhování a vývoji koncepcí 4. průmyslové revoluce. Systematický přístup k vývoji a implementaci strategií 4. průmyslové revoluce zajišťuje obchodní výhody a sladění. Toto know-how je doloženo ve dvou prezentovaných cestovních mapách: úvod do koncepcí 4. průmyslové revoluce pro nováčky a škálování od koncepčních pilotních projektů po průmyslová řešení.

Vytvořte si cestovní mapu, která vás dovede k úspěchu!