Our Solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Výroba karoserie

Aplikace pro konstrukci karoserie v karosárnách

Získejte více informací o našich řešeních pro konstrukci rámů surových karoserií

Kontaktujte našeho specialistu

Výzvy při výrobě karoserie:

Konstrukce karoserie se provádí připojením bočních panelů a střechy ke spodní části karoserie. Lehká konstrukce bezpečná při nárazu a krátké výrobní lhůty hrají vždy primární roli. Společnost Atlas Copco spolupracuje se zákazníky na zajištění optimálních řešení bez ohledu na tvar a konstrukci vozidla.

Strukturální lepení

Optimalizace karoserie vozidla v rámci tuhosti a odolnosti vůči nárazům se nazývá strukturální lepení. V karosárnách se k dosažení těchto bezpečných a spolehlivých spojů používají lepidla s vysokou viskozitou. Získejte další informace o strukturálním lepení při konstrukci surových karoserií, které nabízí produktová řada SCA.

Aplikace housenky

Aplikace housenky pro strukturální lepení

Většina výrobců automobilů obvykle volí při konstrukci rámů tradiční aplikaci standardní housenky lepidla. To je upřednostňované řešení, které zajišťuje vynikající pevnost a tuhost s využitím lepidel na bázi epoxidu. S výrobní dávkovací aplikací a ideální konfigurací systému můžete dosáhnout rychlosti až 500 mm/s. Aplikace housenky se nepoužívá pouze při hybridním spojování, ale také u aplikací proti kmitání. Spojením vnitřních a vnějších dílů pomocí elastického materiálu se výrazně sníží náchylnost vůči vibracím.


Stehová aplikace

Stehová aplikace pro hybridní spoje

Stehové aplikace jsou ideální pro strukturální lepení. Přerušením vzoru housenky mezi bodovými svary lze ušetřit nákladný lepicí materiál, aniž by došlo k oslabení spoje. Tím se snižují množství svařovacích výparů a okují – to vše bez ztráty doby cyklu. Kvůli vysokým rychlostem aplikace, které vyžaduje proces, je naprostou nezbytností velmi rychlá aplikační jednotka. Aplikační jednotky by měly být také navrženy tak, aby nabízely dlouhou životnost a odolaly téměř konstantně vysokým úrovním namáhání, kterým jsou vystaveny.

Těsnění

Oblasti, které je obtížené utěsnit po montáži, ale které přesto vyžadují ochranu proti korozi, jsou často utěsňovány během konstrukce rámu vozidla.

Aplikace housenky

Rozmanité aplikace housenky pro těsnění

Preferovaným typem aplikace při těsnění surové karoserie je standardní housenka. Rozměry housenky se přizpůsobí podle oblasti, kterou je nutné utěsnit. U těchto aplikací se v karosárnách často používají pryžové nebo pryžové a epoxidové spoje. Ve společnosti Atlas Copco vám nabízíme širokou škálu trysek, které lze přizpůsobit šířce a délce utěsňovaných otvorů.

Další aplikace pro karosárny: