Technologie utahování

Znalosti pro výběr správného utahovacího řešení

Potřebujete-li další informace, kontaktujte nás

Technologie utahování

Utahování spočívá v dosažení správné svěrné síly ve spoji tak, aby řádně pracoval a plnil svou funkci. Pochopení technologie utahování je zásadní pro výběr správného řešení utahování, které uspokojí vaše konkrétní potřeby.

Šroubový spoj

Šroubové spoje představují nejběžnější způsob spojování součástí zásluhou výhod spočívajících v jednoduchosti konstrukce a montáže, snadné demontáži, produktivitě a nakonec i ceně. Šroub je vystaven zatížení v tahu, v krutu a někdy také střihovému zatížení. Zatížení v tahu odpovídá síle, která svírá prvky spoje k sobě. Ale z důvodu obtížnosti měření svěrné síly se často používá utahovací moment, protože si navzájem odpovídají.

Proces utahování

Proces utahování má významný vliv na kvalitu šroubového spoje. Cílem procesu utahování je dosáhnout dostatečné svěrné síly, která udrží spoj pohromadě. Proces, kterým se dosáhne požadované svěrné síly s minimálním rozptylem, poskytne vysoce kvalitní spoj. Proces určují: • Metoda aplikace utahovacího momentu – ruční utahování, souvislý pohon nebo nesouvislý pohon. • Metoda řízení utahování – momentová, úhlová nebo gradientní. • Schopnost sledování – nástroj nebo systém, který dokáže sledovat řízené a neřízené parametry. • Dodá procesu větší spolehlivost a zajistí vyšší kvalitu spoje.

Různé metody aplikace utahovacího momentu

Ruční utahování se často provádí pomocí momentového klíče. Klíč je nastaven na předdefinovanou hodnotu utahovacího momentu a obsluha bude upozorněna, jakmile bude správného momentu dosaženo. Výhodami tohoto řešení jsou snadné použití a nastavení. Nevýhodami jsou nízká produktivita a omezená schopnost řízení utahování, i když jsou k dispozici moderní typy klíčů, které dokážou měřit úhel, a tedy umožňují použít řízení úhlu. Nářadí se souvislým pohonem, respektive nářadí s přímým pohonem, může být poháněno elektricky i pneumaticky. Obecně platí, že se pneumatické nářadí vypíná při dosažení nastaveného utahovacího momentu přes mechanickou spojku; elektrické nářadí může být vybaveno snímači pro řízení a sledování utahovacího momentu, úhlu a gradientu. Řízení a měření více parametrů zvýší spolehlivost procesu. Metoda nesouvislého pohonu využívá setrvačnost, která se uvolňuje přerušovaně během utahování. S tímto principem se lze setkat u rázového a pulzního nářadí. Výhodou je rychlé utahování s nízkou reakční silou i při vysokých utahovacích momentech. Nevýhodou je, že obvykle dojde k většímu rozptylu než při použití nářadí s přímým pohonem. Nejběžnější nářadí tohoto typu není opatřeno žádným druhem snímačů, ale jsou dostupné výrobky se snímači. Rozptyl svěrné síly je obecně nižší pro nářadí s přímým pohonem a při použití řízení gradientu nebo řízení úhlu než při použití rázového nebo pulzního nářadí a řízení utahovacího momentu. Použití pokročilejších metod řízení a metod sledování umožňuje zmenšit upevňovací prvek i jeho hmotnost. Avšak v takovém případě je nutné volbu nářadí provést ve fázi návrhu produktu. Chcete se dozvědět ještě více o technologii utahování nebo máte nějaké dotazy? Obraťte se s žádostí o pomoc na zástupce společnosti Atlas Copco.

Stáhněte si kapesní příručky, ve kterých se dozvíte více

 • Pocket guide on hem flange bonding 5.2 MB, PDF
 • Pocket Guide to Tightening Technique 3.2 MB, PDF
 • Pocket Guide to Grinding Technique 2.7 MB, PDF
 • Pocket guide - the art of ergonomics 2.9 MB, PDF
 • Pocket Guide Vibrations 1.7 MB, PDF
 • Pocket Guide to Screwdriving 1.5 MB, PDF
 • Pocket Guide Air tools installation 1.1 MB, PDF
 • Pocket Guide to cable management 2.6 MB, PDF
 • Pocket Guide to Air motors 6.5 MB
 • Pocket Guide Li-Ion battery management 911.7 kB, PDF
 • Pocket Guide Power Focus 6000
 • Pocked Guide Falzkleben

Související témata

Ergonomie

Víme, že dobrá ergonomie může mít významný vliv na produktivitu, kvalitu a pracovní prostředí našich zákazníků