Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger

Slik velger du riktig driftsmodus

Trenger du hjelp? Spør eksperten

Energilagringssystemer

Slik velger du riktig driftsmodus for energilagringssystemer

En av de viktigste fordelene med den modulære ZenergiZe-batterilagringsløsningen er fleksibiliteten. Avhengig av bruksområdet og den tilgjengelige strømkilden kan enheten brukes enten som eneste strømkilde eller for smart laststyring for å balansere energiforbruket i krevende bruksområder.

Hvordan fungerer frakoplet modus?

I frakoplet modus kan ZenergiZe-enhetene brukes som en frittstående kraftkilde. Den modulære enheten kan brukes i en trefaset tilkopling eller i en enfase. Et typisk bruksområde kan være et lite arrangement i sentrum av en by der enheten trengs for å levere strøm til lave belastninger, som lys- og musikkenheter, og der utslipp og støy må begrenses. Når de kombineres med en fornybar kilde for å produsere den nødvendige energien, som solcellepaneler eller en vindturbin, kan drift av ZenergiZe-enhetene i en frakoplet modus redusere CO2-utslippene med opptil 100 prosent, noe som resulterer i en fullstendig bærekraftig løsning.

Hvordan fungerer hydbridmodus?

I hybridmodus kombineres ZenergiZe-enhetene med eventuelle dieseldrevne generatorer for å gi mulighet for smart laststyring. Denne modusen er ideell for å forbedre ytelsen i et bruksområde, for eksempel på en byggeplass der batteriene kan brukes til å mate inn lave belastninger – for eksempel belysning på stedet – om natten eller for å levere ekstra strøm under topper i etterspørselen. Generatoren lader batteriene når det er lite strøm igjen, optimaliserer effektiviteten og sørger for at batteriene er klare til bruk når det er nødvendig. Hybridmodusen er utformet for å hjelpe operatører med å forbedre bærekraftigheten og redusere kostnadene. Det kan redusere det daglige drivstofforbruket med opptil 50 prosent sammenlignet med en frittstående dieselmotor. Dette reduserer driftskostnadene betraktelig og sparer omtrent 100 tonn CO2. I tillegg til grønn drift er en viktig fordel ved hybridmodusen at batterisystemet kan bidra til å forlenge levetiden til generatoren samtidig som ytelsen optimaliseres. I praksis betyr dette at en 40 prosent mindre generator kan brukes til samme bruksområde. Dette hjelper operatører med å redusere drivstofforbruket med en tilsvarende mengde, noe som forbedrer bærekraftigheten. En mindre og lettere enhet betyr også reduserte drivstoffkostnader under transport, og den lille størrelsen gjør at enheten passer lett for en rekke bruksområder, fra travle byggeplasser til arrangementer med store folkemengder.

slik fungerer energilagringssystemer på byggeplassen

24 timer på byggeplass