Paroil M Xtreme - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Energiteknikk
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Products
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

Paroil M Xtreme

Mineralolje med utvidet levetid

Kontakt oss +47 64 86 02 00

Atlas Copcos deler og service, for alle typer ekstremvær

Loading...

Førsteklasses mineralbasert olje

Ny tilsetningsoppskrift

Utmerket oksidasjonsmotstand og vannutskilling

Paroil M Xtreme er en mineralbasert olje med unik sammensetning for den nye generasjonen av Atlas Copco ettrinns transportable kompressorer. Selv om basisoljen med høyere nivå og en spesifikk tilsetningspakke kan forlenge serviceintervallene, vil Paroil M Xtreme sikre at den transportable kompressoren fortsetter å fungere under alle krevende forhold. Konstant oljefilmbeskyttelse vil beskytte elementrotorer og lagre og vil fungere i harmoni med alle andre komponenter i den transportable kompressoren. Spesiell tilsetningspakke gir mindre kontaminering, bedre vannutskilling og ingen lekkasjer. Paroil M Xtreme vil sette en høyere standard for produktivitet og mer oppetid på arbeidsstedet.

Ytelse

  Metode Enhet Verdi
Viskositet ved 40 °C ASTM D 445 mm²/s 46
Viskositet ved 100 °C ASTM D 445 mm²/s 6,85
Viskositetsindeks ASTM D 2207   108
Tetthet ved 15 °C ISO 3675 kg/dm³ 0,86
Flammepunkt COC ASTM D 92 °C 212
Flytepunkt ASTM D 97 °C -33

Kapasitet

  Delenummer
5 l 1,32 US gal 1615 5958 00
20 l 5,28 US gal 1615 5959 00
210 l 55,48 US gal 1615 5960 00
1000 l 264,17 US gal 1630 0310 00