Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Bransjer som betjenes
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger
web cover

Kompressorolje

Atlas Copco har et komplett utvalg av unike kompressoroljer, tilpasset transportable kompressorer.

Slitestyrke

Ved driftsforhold der smørefilmen ikke er tilstrekkelig, kan bevegelige deler komme i kontakt. Tilsetningsstoffene for minimal slitasje danner et beskyttende lag på slike bevegelige deler og hindrer at de blir skadet.

Oksidasjonsbestandighet

Når den blir utsatt for oksygen, høy temperatur, vann eller støv, oksiderer oljen. Dette genererer oksidasjonsprodukter, syrer og avsetninger som reduserer oljens varighet og kan forårsake skader og redusere kompressorens ytelse.

Skille ut vann

Ved bruk av kompressoren til ulike bruksområder kan det oppstå fordampning av vann, avhengig av relativ luftfuktighet og omgivelsestemperatur. Det er viktig å skille dette vannet fra oljen for å unngå økning av oksidasjonshastigheten og opprettholde smøreeffekten.

Velg riktig smøremiddel

Alle maskintyper trenger et bestemt smøremiddel, og det er ikke alt. For å oppnå maksimal driftstid, ytelse og levetid fra utstyret, vil valget av smøremiddel også avhenge av bruksområde, miljøbetingelser, luftforbruk og vedlikeholdsintervaller.

web only

Kompressoroljematrise