Kompressorolje

Atlas Copco har et komplett utvalg av unike kompressoroljer, tilpasset transportable kompressorer.

Slitestyrke

Ved driftsforhold der smørefilmen ikke er tilstrekkelig, kan bevegelige deler komme i kontakt. Tilsetningsstoffene for minimal slitasje danner et beskyttende lag på slike bevegelige deler og hindrer at de blir skadet.

Oksidasjonsbestandighet

Når den blir utsatt for oksygen, høy temperatur, vann eller støv, oksiderer oljen. Dette genererer oksidasjonsprodukter, syrer og avsetninger som reduserer oljens varighet og kan forårsake skader og redusere kompressorens ytelse.

Skille ut vann

Ved bruk av kompressoren til ulike bruksområder kan det oppstå fordampning av vann, avhengig av relativ luftfuktighet og omgivelsestemperatur. Det er viktig å skille dette vannet fra oljen for å unngå økning av oksidasjonshastigheten og opprettholde smøreeffekten.

Velg riktig smøremiddel

Alle maskintyper trenger et bestemt smøremiddel, og det er ikke alt. For å oppnå maksimal driftstid, ytelse og levetid fra utstyret, vil valget av smøremiddel også avhenge av bruksområde, miljøbetingelser, luftforbruk og vedlikeholdsintervaller.

Kompressoroljematrise