Paroil S - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Energiteknikk
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

Paroil S

Syntetisk smøremiddel

Kontakt oss +47 64 86 02 00

Atlas Copcos deler og service, for alle typer ekstremvær

Loading...

Utmerket oksidasjonsmotstand

Utmerket vannutskilling

Utmerket kompatibilitet med tetning og maling

Balansert sammensetning av antiskummiddel og luftavlasting

Topp beskyttelse mot slitasje

Høy viskositetsindeks

Atlas Copco Paroil S er utformet for å gi et høyt nivå av ytelse i kompressorer som arbeider under vanskelige forhold. Selv om den først og fremst er utviklet for prosesser med høyt trykk, kan Paroil S brukes i alle våre transportable kompressorer med en omgivelsestemperatur mellom –25 °C og 30 °C og opptil 50 °C for prosesser med lavt trykk. Paroil S er en helsyntetisk olje av høy kvalitet med høy viskositetsindeks. De høyeffektive tilsetningsstoffene gjør det mulig med oljeskiftintervaller på 1000 timer uten nedsatt ytelse eller levetid for kompressoren.

Ytelse

  Metode Enhet Verdi
Viskositetsklasse ISO VG ISO 6743   46
Tetthet ved 15 °C ISO 3675 kg/dm³
0,843
Viskositet ved 40 °C ASTM D 445 mm²/s 46
Viskositet ved 100 °C ASTM D 445 mm²/s 7,3
Flytepunkt ASTM D 97 °C -57
Viskositetsindeks ASTM D 2270   133
Flammepunkt COC ASTM D 92 °C 248

Kapasitet

  Delenummer
5 l 1,32 US gal 1630 0160 00
20 l 5,28 US gal 1630 0161 00     
210 l 55,48 US gal 1630 0162 00
1000 l 264,17 US gal 1630 0163 00