Hvordan starter man kompressoren igjen etter en periode uten aktivitet? - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Energiteknikk
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Products
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

Hvordan starter man kompressoren igjen etter en periode uten aktivitet?

Sjekk disse 11 trinnene i vår sjekkliste for service for å starte opp den mobile kompressoren på en smidig og sikker måte.

Våre transportable kompressorer er konstruert for å vare, selv når de ikke kjører. Disse maskinene er i perfekt stand til å takle perioder med inaktivitet. Og for å sikre at motoren starter jevnt og effektivt, bør du ta en titt på denne enkle sjekklisten for vedlikehold:

 1. Du har sannsynligvis ikke sett denne enheten på en stund! Først må du kontrollere om det finnes lekkasjer i systemet, og deretter utføre en dobbeltsjekk.
 2. Tapp av vannet fra drivstoffilteret, drivstofftanken samt kompressorens oljebeholder. Enheten er nå fri for vann!
 3. Kontroller olje- og kjølevæskenivået både for motoren og kompressoren. Etterfyll om nødvendig.
 4. Se på luftfilterelementet, som må være fritt for smuss og oljerester. Skift ut dette elementet om nødvendig.
 5. Kontroller tilbakeslagsventilen i drivstoffledningen (returledningen).
 6. Undersøk de elektriske systemene og kablene for å forsikre deg om at det ikke er noen problemer, og at alt er koplet sømløst sammen.
 7. Ta en titt på elektrolyttnivået og polene.
 8. Kontroller dreiemomentet på kritiske koplinger.
 9. Kontroller viftereimen. Juster om nødvendig.
 10. Kontroller at reguleringsventilen fungerer jevnt.
 11. Kontroller dekktrykket. Den mobile kompressoren må være mobil!
PTS XAHS Compressor Service
Du er klar for en jevn omstart!Last enheten. Bygg opp trykk jevnt for å starte. Fortsett å overvåke parameterne.Trenger du mer støtte? Kontakt nærmeste Atlas Copco-senter.Ta kontakt hvis du trenger service eller deler, eller reservedeler!