Eksplosjonssikre og ATEX-sertifiserte luftmotorer

Luftmotorene våre er tilgjengelige i versjoner som er sertifisert eksplosjonssikre i samsvar med Den europeiske unionens ATEX-direktiv om utstyr for potensielt eksplosive miljøer.

Eksplosjonssikker luftmotor

Sertifiserte luftmotorer er ideelle i farlige miljøer der gnister eller høye eksterne temperaturer ellers kan antenne eksplosive gasser, damp eller støv. Når du bestiller luftmotor, bestilles samtidig et sertifikat på bestillingsnummeret som er knyttet til den forespurte motortypen. Hver enhet testes separat og vil oppfylle følgende klasser av eksplosjonssikkerhet. LZB 14, LZB 42, LZB 46, LZB 54, LZB 66 og LZB 77 - Ex II 2G T4 IIC D110 °C LZB 22, LZB 33 og LZB 34R – Ex II 2G T5 IIC D85 °C LZL 03S, LZL 05S, LZL 15, LZL 25 og LZL 35 – Ex II 2G T2 IIC D240 °C LZL 03M og LZL 05M – Ex II 2G T5 IIC D85 °C

Produktivitet Luftmotorer Luftmotorer