Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger
shutterstock_1115081195

Fem gode grunner til at du bør komme i gang med datadrevne tjenester

Ved å kombinere smarte algoritmer med kunnskapen fra våre eksperter innen sammenføyningsteknologi kan vi gi anbefalinger for bærekraftig, kontinuerlig optimalisering av produksjonsprosessene. Vi kaller det data datadrevne tjenester (DDS). Hvorfor bør du begynne med DDS nå? Vi gir deg fem gode grunner.

Kontakt våre eksperter på datadrevne tjenester og kom i gang nå!

Til dags dato har tekniske tjenester hovedsakelig fokusert på anleggstilgjengelighet. Med våre sammenkoblingssystemer, inkludert liming, selvstansende nagling og flytborefester, går vi et skritt videre og fokuserer på å optimalisere de totale driftskostnadene. Til dette formålet samler programvareverktøyene våre inn og visualiserer data fra skjøtesystemene. Ved å kombinere smarte algoritmer med kunnskapen fra våre teknologieksperter kan vi utvikle anbefalinger for bærekraftig, kontinuerlig optimalisering av produksjonsprosessene. Vi kaller denne tilnærmingen datadrevne tjenester (Data Driven Services – DDS). Hvorfor bør du begynne med våre datadrevne tjenester nå? Vi gir deg fem gode grunner.

1. Full kontroll over dataene

Smart on premise Smart to cloud

Verdiøkning fra datadrevne tjenester i «Smart on Premise» og «Smart to Cloud»

Den konsekvente evalueringen og tolkningen av data er viktig for å trekke de riktige konklusjonene og sette i gang de nødvendige tiltak. For mange produsenter er bekymring for sikkerheten til egne data den viktigste hindringen for denne tilnærmingen. Med datadrevne tjenester fra Atlas Copco har kundene full kontroll over hva som skjer med dataene til enhver tid. Kundene bestemmer hvilke data som skal deles med Atlas Copco, og kan frigi dataene via serviceportalen.

Hvis kundene begynner med en «Smart on Premise»-løsning, forblir dataene i sitt eget nettverk. Analysen utføres målrettet for å identifisere mulige forbedringer og utvikle hensiktsmessige tiltak. Funksjoner som fjernvedlikehold av våre eksperter, generering av vedlikeholdsplaner og prognoser på grunnlag av virkelige bruksdata eller den systembaserte identifiseringen av problemer er også tilgjengelig som en «Smart on Premise»-løsning.

«Smart to Cloud» går et skritt videre. Dataene som samles inn, overføres til skyen via en sikker gateway og tunnel. Dette gir global informasjon og fordeler som automatisk bestilling av reservedeler, forutsigende vedlikehold og kontinuerlig overvåking av nøkkeleffektivitet og kvalitetsindikatorer.

2. Rask og effektiv støtte når du trenger det mest

Fjernvedlikehold fra våre eksperter er en nøkkelfaktor for jevn og problemfri drift. For dette formålet har Atlas Copco utviklet et sertifisert sikkerhetskonsept som gir rask og fremfor alt sikker støtte døgnet rundt ved feil og problemer. Med bare ett klikk på serviceportalen starter kunden med å gi en kort hendelsesbeskrivelse, system- og protokolldata. I konferansesenteret kan linjeledere eller anleggsoperatører deretter utveksle informasjon med våre serviceeksperter med chatter, videokonferanser og fildeling og samarbeide om løsningen på problemet. Skulle det være nødvendig for en av våre eksperter å etablere en forbindelse til anlegget, kan kunden åpne en sikker VPN-tunnel og muliggjøre presis analyse og utbedring. Alle aktivitetene blir dokumentert i anleggsloggen.

3. Identifisere årsaker til problemer for vedvarende reduksjon av avbruddstid

Atlas Copcos serviceportal for datadrevne tjenester: Med individuelt konfigurerte dashbord kan kundene alltid holde et øye med de viktigste effektivitetsindikatorene i sammenføyningssystemene sine

Atlas Copcos serviceportal for datadrevne tjenester: Med individuelt konfigurerte dashbord kan kundene alltid holde et øye med de viktigste effektivitetsindikatorene i sammenføyningssystemene sine

Vår serviceportal legger grunnlaget for å overvåke produksjonsprosessen. Programvaren installeres på kundens nettverk og kobles til systemet vårt. Når behovet oppstår, analyserer vi hendelsesdata som alarmer og servicespørsmål for å identifisere årsakene til problemer og for å angi mulige forbedringer. Hvis vi for eksempel oppdager for stor slitasje på pumpen i limingssystemet, og dette fører til hyppige feil, kontrollerer vi om parametere som trykk og temperatur er riktig innstilt og anbefaler endringer i systeminnstillingene. Vår erfaring viser at kostnadene ved avbruddstid og resulterende arbeid kan reduseres med opptil 30 prosent.


4. Reduser kostnadene med forutsigbart vedlikehold

Har spindelen i ditt selvstansende nagleverktøy gått i stykker selv om det fikk planlagt vedlikehold? Noen ganger er tidsbaserte vedlikeholdsplaner ikke tilstrekkelig presise. Vår Maintenance Manager-programvare gir støtte for bruksbasert vedlikehold av vedlikeholdsteamet. Den inneholder meldinger og informasjon om kommende vedlikeholdsarbeid basert på den faktiske bruken av utstyret. Vedlikeholdsteamet kan gi tilbakemelding om vedlikeholdsarbeidet – uavhengig av om det ble utført for tidlig eller for sent. På denne måten blir forutsigelsene mer og mer presise. Hvis en komponent demonteres, vedlikeholdes og installeres på nytt, registrerer vedlikeholdsansvarlig tilstanden til utstyret. Du har alltid status for alle relevante komponenter under kontroll. Med vedlikeholdsplanlegger kan du redusere involvert arbeid og kostnadene ved reservedeler og komponentlager med opptil 20 prosent.

5. Kontinuerlig forbedring av effektivitet og kvalitet

Virker alle sammenføyningssystemene dine sammen i henhold til planene? Da er det på tide å gjøre systemene enda mer effektive. Det er her OEE Cockpit kommer inn i bildet. Den viser kritiske effektivitetsindikatorer som gjennomsnittlig tid til reparasjon (MTTR), avbruddstid, materialforbruk og påføringskvalitet, vurderer årsakene til defekter og angir svakheter og optimaliseringspotensial. Ved lime- og målesystemer sammenligner for eksempel programvaren mengden lim som påføres med skyllevolumet. På denne måten kan du se når for mye materiale blir kastet bort under skyllingen av utstyret. Våre eksperter kan også analysere dataene over en betydelig periode og gi råd om hvordan du kan forbedre effektiviteten på utstyret ytterligere.

Sjekkliste

Er du klar for datadrevne tjenester? Vi støtter deg til å komme dit!

✔ Definer klare mål i forhold til produksjonen og spesielt for sammenføyningssystemene dine.

✔ DDS er ikke mulig uten støtte og samarbeid. Involver IT-avdelingen din, produksjonen, kvalitetsstyringen og vedlikeholdsteamet helt fra starten av.

✔ Kontroller at produksjonssystemene er nettverksbaserte i IT-miljøet, og at du kan hente data systematisk.

✔ Forbered deg på overføring av tilbakemeldinger til systemene for å få størst mulig utbytte av en selvlæringsprosess.

✔ Sikre at teamene dine er i stand til å reagere raskt på databaserte systemmeldinger og anbefalinger, og til å iverksette passende tiltak.