Fem gode grunner til at dere bør komme i gang med datadrevne tjenester – nå! - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Industriverktøy og monteringssystemer
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

Fem gode grunner til å komme i gang med datadrevne tjenester – nå!

Bli med i smartfabrikk-revolusjonen og bruk data til å drive kvalitet, prosessoptimalisering og vedlikehold.

I dag, mens alle enheter tar sikte på å samle inn så mye data som mulig, brukes bare en liten prosentandel av dataene til å generere ekstra verdi. Likevel har det blitt bevist at produksjonsdata gir stort potensial for å oppnå produktivitetsgevinster og kvalitetsforbedringer … og disse påvirker i sin tur driftskostnadene positivt.

Ved å kombinere intelligente algoritmer med kunnskapen fra våre teknologieksperter, gir vi anbefalinger for kontinuerlig og bærekraftig optimalisering av produksjonsprosessene. Vi kaller denne tilnærmingen datadrevne tjenester (Data Driven Services – DDS).

shutterstock_1115081195

Fem gode grunner til at dere bør begynne å bruke våre datadrevne tjenester nå: 

1) Sett deg realistiske mål og juster dem

Den første grunnen til at bedriften din bør være datadrevet er at det vil hjelpe dere med å sette dere realistiske forretningsmål. Innsikten dere får, vil tillate dere å definere mål og utvikle strategier for å nå målene. Ved å stole på dataene kan dere sette dere oppnåelige mål, og med riktig innsikt, vil dere ha trygghet til å justere og optimalisere dem på lang sikt. 

2) Ta de riktige beslutningene basert på sannferdig informasjon

Vi kaller det datadrevne beslutninger. Datadrevet innsikt er det solide grunnlaget for beslutningsprosesser .Vanligvis tar vi beslutninger basert på magefølelsen vår og erfaringene våre, noe som potensielt kan føre til forutinntatte valg. Data kan ikke lyve: Å kombinere analyse med ekspertkunnskap kan gi nøyaktige beslutningsprosesser, slik at dere kan nå forretningsmålene deres. 

3) Slapp av og sov godt, og føl dere trygge på produksjonskvaliteten

Det er aldri for tidlig å bekymre seg over kvalitetsproblemer i produksjonen. Hvis dere ikke er klar over feilene i produksjonen, kan dere aldri nå et punkt der dere kan fikse dem. Hvert minutt med forsinkelse som brukes på å fikse problemene, kan koste dere en formue. Datadrevne tjenester hjelper dere med å spore produksjonskvaliteten fra dag 1. Når dere bruker datadrevne tjenester, blir linjeteknikerne, kvalitetsingeniørene og teamlederne kontinuerlig varslet når det oppstår problemer. Denne informasjonshastigheten kan hjelpe teamet med å ta bedre valg og løse problemene uten å miste driftstid. 

4) Muliggjøre innovasjon og optimalisering i bedriften

Selv om dere har brukt mye tid på å sikre at alt fungerer, kan dere fortsatt streve med å reagere på presserende problemer eller røde flagg. Datadrevne serviceløsninger kan gi sanntidsinformasjon og anbefalinger for å forbedre produksjonen, for eksempel opplæring av operatører eller prosessjusteringer. Alle i selskapet kan få muligheten til å innovere og generere nye ideer takket være sanntidsinnsikt levert av data.

5) Forbedre folks trivsel og utvikling på arbeidsplassen

Mange tror at data kan true våre kolleger i produksjonen, men vi tror det motsatte. Datadrevne tjenester hjelper dere og teamet med å redusere arbeidsrelatert stress. Dette stresset er ofte forårsaket av press fra å prøve å nå urealistiske mål, fikse uventede kvalitetsproblemer, og frustrasjon over å ikke vite hvordan man skal øke ytelsen. Ved å følge datatrender over tid kan ledere spore og evaluere individuell ytelse, finne produksjonsrisikoområder og iverksette tiltak for å løse problemer. Folk som støttes i deres faglige utvikling og vekst er, forståelig nok, mer fornøyd og engasjert.

For å hjelpe dere med overgangen til Industri 4.0 og med å følge den datadrevne tilnærmingen utviklet vi ALTURE®: Atlas Copcos datadrevne tjenesteløsninger. Ved å kombinere avansert analyse med våre eksperters kunnskap kan ALTURE® datadrevne tjenester støtte vedlikeholdet deres samtidig som kvaliteten forbedres og produksjonsprosesser optimaliseres.

Oppdag en alternativ fremtid full av muligheter med ALTURE®. Finn ut hvordan vi best kan støtte deg!

Artikler Service og støtte Kvalitet Forebyggende vedlikehold Produsent av originalt utstyr Industri 4.0 og Smart Connected Assembly Prosessforbedringer Vedlikehold Bilindustri Tungt utstyr og maskiner Driftstid Produktivitet Optimaliser produksjonen Datainnsamling og -analyse industri 4.0 Nyskapning