Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger

Slik kan du løse hybridskjøtingsutfordringene dine ved hjelp av sømdråpepåføring

En av de mange fordelene ved sømdråpepåføring sammenlignet med vanlig påføring, er at du kan spare 20 % materialer. Lær hvordan du kan løfte produktivitet, sikkerhet og kvalitet ved hybridskjøtingsprosessen til et nytt nivå – og samtidig redusere de totale eierkostnadene.

19. mars 2021

Artikler Tilkoblingsløsninger Bilindustri Påføringsløsninger Tilkoblingsløsninger

Vanlig feilmønster: Klebemiddel klemmes ut ved sveisepunkter. Dette kan kontaminere KTL-bad og forårsake behov for omarbeiding samt tap av materialer.

Klebemiddel klemmes ut ved sveisepunkter

I en tid der lett design og design med flere materialer er populært, er hybridskjøting en av de fremste trendene på bilkarosseriverksteder. Ved hybridskjøting kombineres sterke klebemidler for strukturhefting med andre skjøteteknologier, for eksempel punktsveising, flytborefester eller selvstansende nagling. Dette gir store fordeler som • større strukturell styrke og stivhet, noe som gir bedre kjøreegenskaper og økt sikkerhet ved kollisjoner
 • forbedret korrosjonsmotstand i ledd
 • mulighet for færre sveisepunkter takket være sterke klebemidler

Utfordringer ved hybridskjøting

Blow-out: Hvis klebemiddelet ødelegges i oppvarmingsprosessen under punktsveising, kan blow-out forekomme.

Eksplosjon: ødelagt klebemiddel ved sveisepunkter

Kombinasjonen av klebemiddelpåføring og andre hefteteknikker gir mange utfordringer. Ved sveise- eller naglepunkter kan klebemiddel bli klemt ut. Dette fører til tap av materialer og behov for omarbeiding. Når denne kombinasjonen brukes med punktsveising, og klebemiddelet ødelegges av varmen under sveisingen, kan dette føre til utslipp av giftige gasser. I tillegg til dette er det nødvendig med høyere strømstyrke til sveisingen, og systemet trenger mer tid på tid på seg til å fullføre sveisingen. Vanlige feilmønstre er følgende: 


 • Utklemming: Ved sveise- eller naglepunkter kan klebemiddel bli klemt ut. Dette kan kontaminere KTL-bad og forårsake omarbeiding samt tap av materialer.
 • Eksplosjon: Hvis klebemiddelet ødelegges i oppvarmingsprosessen under punktsveising, kan det eksplodere. Dette kan forårsake korrosjon og svake ledd.

Sømdråpepåføring som problemløser

Sømdråpepåføringen genererer materialmellomrom i forbrenningssirkelområdet ved sveisepunkter.

Sømdråpepåføringen genererer materialmellomrom i forbrenningssirkelområdet ved sveisepunkter.

Atlas Copco tilbyr et påføringsmønster som er spesielt utviklet for hybridskjøting, for å løse disse utfordringene. Den såkalte sømdråpepåføringen er en avbrutt påføring med definerte materialmellomrom ved sveiseområdene: Dette har mange fordeler:


 • Det gir lavere kostnader og mindre bruk av klebemiddel.
 • Presis påføring gjør at man unngår omarbeiding grunnet klebemiddel som klemmes ut ved sveisepunkter.
 • Ingen giftige gasser ved bruk med punktsveising betyr at det ikke lenger er nødvendig med luftekstraksjonssystemer. 
 • Mindre klebemiddel betyr lavere vekt og reduserte CO2-utslipp.

Inntil 22 % materialbesparelse er mulig med en sømdråpeløsning

Materialbesparelser med sømdråpepåføring

Materialbesparelser med sømdråpepåføring

De potensielle materialbesparelsene er enorme. Ved for eksempel å bruke beregningen for en vanlig sidepanelpåføring med 54 sveisepunkter på fordøren og 44 sveisepunkter på bakdøren, blir det totalt 98 sveisepunkter. Når du bruker en vanlig kontinuerlig dråpe med en diameter på 3 mm, blir volumet for det påførte materialet til sammen 38 cm³.

Når du bruker en sømdråpe med et mellomrom på 12 mm, kan du spare inntil 0,0848 cm³ materiale per sveisepunkt. Med 98 sveisepunkter totalt kan du dermed spare 8,3 cm³ per sidepanel – en materialbesparelse på 22 %.

Sparepotensial – sømdråpepåføring

Beregningseksempel  
Dråpediameter 3 mm
Mellomrom, klebemiddel 12 mm
Materialbesparelse per punkt: 0,15 cm x 0,15 cm x 3,14 x 1,2 cm = 0,0848 cm³
Materialbesparelse per sidepanel (98 sveisepunkter): 98 x 0,0848 cm³ = 8,3 cm³
Materialbesparelse per bilkarosseri: 2 x 8,3 cm³ = 16,6 cm³
Materialbesparelse per dag (1000 bilkarosserier):  16,6 cm³ x 1,355 g/cm³ = 22,5 kg 
Kostnadsbesparelse per dag: 22,5 kg x 14 euro/kg = 315 euro (bare sidepanelene)
Kostnadsbesparelse per år: 315 euro x 225 = ca. 70,875 euro (bare sidepanelene)

Utfordringer i prosessen for sømdråpepåføring: robothastighet og fleksibilitet

Forhold mellom vekslingstid og robothastighet ved sømdråpepåføring

Forhold mellom vekslingstid og robothastighet ved sømdråpepåføring

Fordelene ved sømdråper i hybridskjøting er fremragende sammenlignet med vanlig kontinuerlig dråpepåføring. Det finnes likevel betydelige utfordringer i påføringsprosessen når det gjelder robothastighet og påføringsfleksibilitet. Produksjonslinjer med høye volumer krever robothastigheter på inntil 500 mm/s og høyere. Samtidig blir geometrien til biler stadig mer kompleks. Størrelsen på dråper og mellomrom må kunne defineres fritt, og må kunne påføres nøyaktig og pålitelig på bildelen. Vekslingstider mellom robot, styresystem og applikator forsinker imidlertid responsen til ventilen som åpner og lukker dysen. Det er her vanlige påføringssystemer kommer til kort.


Eksempel: nødvendige vekslingstider ved en robothastighet på 350 mm/s:


 • 34,2 ms ved 12 mm påføring eller mellomrom
 • 28,5 ms ved 10 mm påføring eller mellomrom
 • 22,8 ms ved 8 mm påføring eller mellomrom

Undervisning via robotkontroll

I mange industrielle påføringssystemer må sømdråpen programmeres via robotkontrolleren, og dråpens lengde og mellomromslengden må angis manuelt. Vekslingstiden må samsvare med robothastigheten for å sikre at lengden på dråpen og mellomrommene stemmer overens med millimeterspesifikasjonen. Dette krever mye programmering, noe som igjen gir høyere kostnader.


Realisering via styresystem

Moderne industrisystemer for klebemiddelpåføring fra Atlas Copco SCA-produktserie har en spesiell programvare for sømdråpepåføring. Lengden på dråper og mellomrom kan angis direkte i styresystemet for påføringen. Robotkontrollen starter kun påføringen med signalet for åpen applikator. Kontrolleren utløser ventilen automatisk i henhold til de angitte dråpe- og mellomromslengdene samt robothastigheten. Responsen utføres via en posisjonsføler og inkluderes i beregningen. Robotprogrammereren trenger bare å kontrollere påføringshastigheten, startsignalet og robotbanen. Alle andre signaler for applikatoren håndteres av påføringskontrollen.


Fordelene ved programvarebasert programmering:


 • automatisk fastsetting av vekslingstidene
 • nøyaktig utløsing av applikatorventilen
 • høy fleksibilitet: inntil 128 sekvenser (dråpe og mellomrom) er mulige innenfor ett program
 • lite programmering og lav risiko for brukerfeil

Sakseksempel: høyhastighets sømdråpe

Høyhastighets pneumatisk sømdråpeapplikator for oppvarmede og ikke oppvarmede materialer.

Høyhastighets pneumatisk sømdråpeapplikator for oppvarmede og ikke oppvarmede materialer.

En asiatisk bilprodusent besluttet å kombinere hefting med sterke klebemidler av høy kvalitet med punktsveising i den indre rammen, gulvrammen, den midtre tunnelen, dashbordet og hjulbuen på en ny bilplattform. Målet var å forbedre stivheten, kollisjonsmotstanden og den generelle kjøreopplevelsen. Interne undersøkelser viste at bilens kjøreopplevelse ble vesentlig forbedret ved bruk av 50 meter med klebemiddel i understellet. Sømdråpepåføring viste seg å være det best egnede påføringsmønsteret for denne typen hefting. Den gjør det mulig med bred fordeling av sveisepunkter på understellet uten at du overskrider 70 meter med klebemiddel. Kravet til produsenten av originalutstyret var en robothastighet på minst 500 mm/s – uten at det gikk utover påføringskvaliteten og prosesspåliteligheten.

For denne kunden utviklet Atlas Copco en spesiell applikator for å sikre en pålitelig høyhastighetsprosess i henhold til kundens spesifikasjoner. Løsningen er en pneumatisk applikator med en dobbeltvirkende sylinder og ekstremt raskt vekslende luftventiler. For å øke nåltakten designet Atlas Copco ventilene på nytt med større ventilåpninger. Med disse ventilene kan luften slippe ut raskere ved åpning og lukking av dysen. Den asiatiske produsenten kjører nå over 100 Atlas Copco-systemer på bilkarosseriverkstedene sine – og samarbeider allerede med Atlas Copco for å øke robothastigheten ytterligere.

Sammendrag: Hvorfor bør du investere i en sømdråpeløsning?

Sømdråpen er en problemløser ved hybridskjøting, særlig når den kombineres med punktsveising. Med en materialebesparelse på inntil 20 % kan du spare betydelige kostnader, og det finnes også flere andre fordeler som gjør at du kan øke produktiviteten, sikkerheten og kvaliteten samt redusere de totale eierkostnadene. Robothastighet kan imidlertid være en utfordring i påføringsprosessen. Med tanke på de høye kravene som settes av bransjen, kommer mange av de vanlige påføringssystemene til kort. Atlas Copco har utviklet en spesiell høyhastighets applikator som trygt kan nå robothastigheter på 500 mm/s og høyere. I tillegg reduserer den dedikerte programvaren programmeringsmengden.

Lær mer om de nyskapende løsningene våre for klebemiddelpåføring for karosseriverksteder.