Våre løsninger
Industriverktøy og systemløsninger
Vakuumløsninger

Eksplosjonssikre og ATEX-sertifiserte luftmotorer

Luftmotorene våre er ATEX-sertifiserte i samsvar med Den europeiske unions ATEX-direktiv om utstyr for potensielt eksplosive miljøer.

Eksplosjonssikker luftmotor

Sertifiserte luftmotorer er ideelle for farlige miljøer der gnister eller høye utetemperaturer ellers kan antenne eksplosive gasser, damp eller støv. Hver enhet testes separat og vil oppfylle følgende klasser av eksplosjonssikkerhet.


Nedenfor er en liste over våre fire ulike sertifiseringer:  • LZB 14, LZB 42, LZB 46, LZB 54, LZB 66 og LZB 77 – Ex II 2G T4 IIC D110°C
  • LZB 22, LZB 33 og LZB 34R – Ex II 2G T5 IIC D85°C
  • LZL 03S, LZL 05S, LZL 15, LZL 25 og LZL 35 – Ex II 2G T2 IIC D240°C
  • LZL 03M og LZL 05M – Ex II 2G T5 IIC D85°C