Våre løsninger
Industriverktøy og systemløsninger
Vakuumløsninger

Bruk av katalogdata

Ytelsesdataene som er angitt i Atlas Copco-luftmotorkataloger, gjelder for et lufttilførselstrykk på 6,3 bar (91 psi). Dataene i katalogen er tilgjengelige både i tabeller og diagrammer.

Bruk av katalogdata for luftmotorer

Effekten til en luftmotor ses tydeligst på ytelsesdiagrammet. For hver motor/girenhet vises effekten, dreiemomentet og luftforbruket som en funksjon av turtall. 
– Maksimal effekt, kW og hk – turtall på punktet for maksimal effekt, o/min – dreiemoment ved maksimal effekt, Nm – fri hastighet, o/min – luftforbruk ved maksimal effekt, l/s Startmomentet som produseres av en luftmotor er variabelt og avhenger av lamellposisjonen. Denne informasjonen kan bare fås fra datatabeller der den garanterte verdien vises. Stoppmomentet er ikke oppgitt i katalogdataene, men kan beregnes som to ganger dreiemomentet ved maksimal effekt.