Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Bransjer som betjenes
Støperier og metallproduksjon
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Industrial Tools & Solutions
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

Slik velger du riktig luftmotor

Når du skal velge motor for et gitt bruksområde, anbefales det å vurdere hvilke behov som må dekkes. En god måte å gjøre dette på er å bruke den trinnvise prosessen som er beskrevet nedenfor.

Generelle regler for å velge luftmotorer

Slik velger du luftmotor

Det brede driftsområdet til en luftmotor gjør det sannsynlig at en rekke ulike motorer kan kjøre på samme arbeidspunkt. Hvor på moment-turtall-kurven du finner arbeidspunktet påvirker valget av motor. Fordi det mest effektive er å la motoren arbeide ved det turtallet som gir maksimal effekt, får du det beste alternativet ved å velge en motor som gir maksimal effekt så nær arbeidspunktet som mulig. Denne motoren vil også gi det laveste luftforbruket for en gitt effekt. Hvis stabil hastighet på luftmotoren er viktig, bør du unngå å arbeide med turtall under punktet for maksimal effekt. Dette sikrer nemlig at det er noe "reservekraft" i tilfelle belastningen øker. Det er også en god idé å arbeide nærmere tomgangsturtallet når momentbehovet er usikkert. Lavt turtall/høyt dreiemoment gir kraftig belastning på girene. Høye turtall påvirker levetiden på lamellene. Hvis det er behov for svært lang levetid, bør du velge en stor motor som er begrenset eller kjører ved lavt trykk.