Våre løsninger
Industriverktøy og systemløsninger
Vakuumløsninger

Slik velger du riktig luftmotor

Når du skal velge motor for et gitt bruksområde, anbefales det å vurdere hvilke behov som må dekkes. En god måte å gjøre dette på er å bruke den trinnvise prosessen som er beskrevet nedenfor.

Generelle regler for å velge luftmotorer

Slik velger du luftmotor

Det brede driftsområdet til en luftmotor gjør det sannsynlig at en rekke ulike motorer kan kjøre på samme arbeidspunkt. Hvor på moment-turtall-kurven du finner arbeidspunktet påvirker valget av motor. Fordi det mest effektive er å la motoren arbeide ved det turtallet som gir maksimal effekt, får du det beste alternativet ved å velge en motor som gir maksimal effekt så nær arbeidspunktet som mulig. Denne motoren vil også gi det laveste luftforbruket for en gitt effekt. Hvis stabil hastighet på luftmotoren er viktig, bør du unngå å arbeide med turtall under punktet for maksimal effekt. Dette sikrer nemlig at det er noe "reservekraft" i tilfelle belastningen øker. Det er også en god idé å arbeide nærmere tomgangsturtallet når momentbehovet er usikkert. Lavt turtall/høyt dreiemoment gir kraftig belastning på girene. Høye turtall påvirker levetiden på lamellene. Hvis det er behov for svært lang levetid, bør du velge en stor motor som er begrenset eller kjører ved lavt trykk.