Våre løsninger
Industriverktøy og systemløsninger
Vakuumløsninger

Akselbelastning

Akselbelastningen på en luftmotor påvirker lagerlevetiden.

Atlas Copco-luftmotorkatalogen inneholder kurver som oppgir maksimal akselbelastning for levetid på 10 millioner omdreininger. Kurvene i katalogen angir den maksimale tillatte kombinasjonen av radial- og aksialbelastning.

Akselbelastning luftmotor

Akselbelastningen påvirker lagrenes levetid.