medisinske enheter, displayenheter, MDC, MDR

Produksjon av medisinsk utstyr

Pålitelige løsninger av høy kvalitet for montering av displayenheter og andre medisinske enheter med kvalitet, sporbarhet og pålitelighet

Ta kontakt med oss!