Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger

Formgivningen og arbeidsprinsippet til lamellmotoren

Lamellmotorer produseres med en nominell motoreffekt på opptil ca. 5 kW. Den har en grunnleggende utforming og består av bare noen få komponenter.


Utforming

– En slisset rotor roterer eksentrisk i kammeret som dannes av sylinder- og sylinderendeplatene.
– Siden rotoren er ute av senter og diameteren er mindre enn i sylinderen, opprettes det et halvmåneformet kammer.
– Rotorsporene er utstyrt med lameller som beveger seg fritt for å dele kammeret inn i separate arbeidskamre av ulike størrelser.
– På grunn av sentrifugalkraften, som ofte forsterkes av trykkluften, tvinges lamellene mot sylinderveggen for å tette de individuelle kamrene.
– Den faktiske effektiviteten til disse tetningene er en funksjon som kalles "innvendig lekkasje".

Komponenter for lamellmotor

1. Frontplate
2. Rotor
3. Lamell
4. Sylinder
5. Bakre endeplate
Arbeidsprinsipp

Luftmotorens arbeidsprinsipp

Driftsprinsippet til en luftmotor

A. Luften kommer inn i innløpskammer “a”. Lamell 2 har akkurat tettet kammer “b” mellom seg selv og lamellen 3. Trykket i kammer “b” er fremdeles innløpstrykket. Dette trykket virker på lamell 3 og beveges med klokken.

B. Lamellene har rotert videre og utvidelsesprosessen i kammer “b” har startet. Dermed reduseres trykket, men det er ennå en nettokraft som beveger rotoren forover, ettersom området til lamell 3 er større enn området til lamell 2 i kammer “b”. Innløpstrykket virker også
på lamell 2 i innløpskammer “a”.

C. Lamellene har beveget seg ytterligere. Kammer “b” tømmes nå gjennom uttaket og det er ikke mer bidrag fra dette kammeret. Kraften som beveger rotoren fremover kommer nå fra kraften på lamell 1 og 2.
Takket være dette enkle prinsippet gjøres energien i trykkluften om til rotasjonsbevegelse fra kammer til kammer, og motoren dreier rundt.