Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger

Hvordan modifisere motorytelsen til skovlmotoren?

Regulering av luftmengde og regulering av trykk er to metoder for å endre ytelsen til en luftmotor. Bruksforholdene bestemmer hvilken metode som er å foretrekke.


Regulering av luftmengde

Regulering av luftmengde, luftmotor
En strupeventil er vanligvis montert i motorens inntak, selv om det også kan være montert i eksosporten.
Fordelen med regulering på inntaket er at luftforbruket blir redusert, men regulering av eksosen opprettholder et litt høyere startmoment.

Når det er ønskelig å opprettholde et høyt startmoment, men redusere driftsturtallet, er den beste metoden å endre motoreffekten.
Throttling illustration

Regulering av luftmengde er synonymt med luftstrømningskontroll og påvirker hastigheten mer enn dreiemomentet.

Trykkregulering

Trykkregulering, luftmotor

Trykkregulering påvirker dreiemoment mer enn hastighet

Når du bruker en trykkregulator, er den alltid montert inn i inntaket til motoren. Bruk av trykkregulering er ideelt når kontroll av stoppmoment er nødvendig og høyt startmoment uviktig.

Motorens ytelse med andre lufttrykk

Alle ytelsesgrafene til Atlas Copco-luftmotorer er gitt for et inntakstrykk på 6,3 bar. For andre lufttrykk må ytelseskurvene endres.

For å beregne ytelsedata må motordataene ved 6, 3 bar multipliseres med korreksjonsfaktoren som vises i tabellen nedenfor.

En annen måte å finne ut hvordan du kan trykkregulere eller luftregulere motorer på er å bruke programmet for valg av luftmotorer.

Korreksjonsfaktorer
Lufttrykk Effekt Turtall Dreiemoment Luftforbruk
(Bar) (Psi)
7 101 1,13 1,01 1,09 1,11
6 87 0,94 0,99 0,95 0,96
5 73 0,71 0,93 0,79 0,77
4 58 0,51 0,85 0,63 0,61
3 44 0,33 0,73 0,48 0,44