Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktøy og systemløsninger
Solutions
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og systemløsninger
Bransjer som betjenes
Elektronikk
Energi
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Bransjer som betjenes
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produsent av originalt utstyr
Produkter
Industriverktøy og systemløsninger
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Service
Industriverktøy og systemløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Industriverktøy og systemløsninger
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process gas and air equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Kompressorer

Hvordan modifisere motorytelsen til skovlmotoren?

Regulering av luftmengde og regulering av trykk er to metoder for å endre ytelsen til en luftmotor. Bruksforholdene bestemmer hvilken metode som er å foretrekke.


Regulering av luftmengde

Regulering av luftmengde, luftmotor
En strupeventil er vanligvis montert i motorens inntak, selv om det også kan være montert i eksosporten.
Fordelen med regulering på inntaket er at luftforbruket blir redusert, men regulering av eksosen opprettholder et litt høyere startmoment.

Når det er ønskelig å opprettholde et høyt startmoment, men redusere driftsturtallet, er den beste metoden å endre motoreffekten.
Throttling illustration

Regulering av luftmengde er synonymt med luftstrømningskontroll og påvirker hastigheten mer enn dreiemomentet.

Trykkregulering

Trykkregulering, luftmotor

Trykkregulering påvirker dreiemoment mer enn hastighet

Når du bruker en trykkregulator, er den alltid montert inn i inntaket til motoren. Bruk av trykkregulering er ideelt når kontroll av stoppmoment er nødvendig og høyt startmoment uviktig.

Motorens ytelse med andre lufttrykk

Alle ytelsesgrafene til Atlas Copco-luftmotorer er gitt for et inntakstrykk på 6,3 bar. For andre lufttrykk må ytelseskurvene endres.

For å beregne ytelsedata må motordataene ved 6, 3 bar multipliseres med korreksjonsfaktoren som vises i tabellen nedenfor.

En annen måte å finne ut hvordan du kan trykkregulere eller luftregulere motorer på er å bruke programmet for valg av luftmotorer.

Korreksjonsfaktorer
Lufttrykk Effekt Turtall Dreiemoment Luftforbruk
(Bar) (Psi)
7 101 1,13 1,01 1,09 1,11
6 87 0,94 0,99 0,95 0,96
5 73 0,71 0,93 0,79 0,77
4 58 0,51 0,85 0,63 0,61
3 44 0,33 0,73 0,48 0,44