Glass

Glasspåføringer i sluttmontering

Lær mer om glasspåføringene våre for sluttmontering

Kontakt våre eksperter

Utfordringer innen glasspåføringer:

Trenden mot økende størrelse og antall vinduer skaper et stort behov for sikre glasspåføringer innenfor sluttmonteringslinjen. Den bundne skjøten må beskytte mot vann, absorbere vibrasjoner og øke styrken til bilstrukturen. Atlas Copco tilbyr teknologien for pålitelig påføring av trekantede dråpeformer som brukes oftest i dette produksjonstrinnet.

Frontrutepåføringer

Formet dråpe

Formet dråpe for glasspåføringer

Ved montering av vinduet på bilkarosseriet brukes en formet dråpe. Høyden og formen til dråpen sikrer et jevnt feste mellom bilkarosseriet og vinduet når du presser vinduet inn i klebemiddelet. Denne skjøten må være 100 % tettet for å unngå eventuelle vannlekkasjer.

For glasspåføringer brukes enten én-komponents (1C), 1C akselerert eller 2-komponenters (2C) klebemidler er brukt.

Én komponent (1C)

En 1C-påføring brukes ofte når omgivelsesforholdene på produsentanlegget er konsistente. Konstant fuktighet sikrer en reproduserbar og rask herdingsprosess. 1C brukes også for produksjoner med lavere antall og nok tid mellom prosesstrinnene.

1C akselerert

1C akselerert er en annen løsning for produksjon med lavere antall , men med rask transporttid. I stedet for å utelukkende la omgivelsesluften sørge for herding, blandes en ekstra akselerasjonsmasse med grunnkomponenten. Dette klebemiddelet herder raskere enn vanlig 1C, med den fordelen at modulen ikke må festes på bilkarosseriet så lenge.

To komponenter (2C)

En avgjørende faktor for en 2C-påføring i glass er reduksjon av syklustiden. Når du monterer vinduer, er en svært dynamisk påføring avgjørende. SCA-produktserien kan justere materialflyten innenfor en løpende prosess for hver påføring individuelt – det gjør det mulig å kombinere høy driftstid med rask produksjon.

Flere bruksområder innen sluttmontering: