Innvendig sømtetning på lakkeringsverksted

Lær mer om de innovative løsningene våre for klebemidler for innvendig sømtetning på lakkeringsverkstedet

Kontakt våre eksperter

Utfordringer innen innvendig sømtetning

Når det gjelder innvendig sømtetning, er tilgjengelighet en stor utfordring. Påføringsområdene må vanligvis nås gjennom vindusåpningene. Samtidig må robothastigheten være rimelig høy for å holde syklustidene nede. Atlas Copcos SCA-produktserie tilbyr ulike tetningsløsninger med høy grad av fleksibilitet og prosesspålitelighet for å oppfylle disse kravene.

Flat stream

Flat stream-påføring

Flat stream-påføring

Flat stream-påføring av klebemiddel egner seg perfekt for innvendig sømtetning. Påføringen kan behandle PVC med høye materialflythastigheter med korte syklustider. Den jevne materialfordelingen og konturen til påføringen sikrer høy kvalitet og eliminerer omfattende omarbeiding. Med et bredt utvalg av tilgjengelige dyser kan flat stream-tetning tilpasses for en høy grad av fleksibilitet.


E-Swirl

E-Swirl-påføring for sømtetning på lakkeringsverksted

E-Swirl-påføring

Den karakteristiske dråpeprofilen til E-Swirl-påføringer forbedrer prosesspåliteligheten kraftig. E-Swirl påføres i et roterende symmetrisk mønster som gir en jevn materialfordeling med skarpe konturer. Denne påføringen kan demonstrere fordelene sine fullt ut når den brukes i små radiuser og områder som er vanskelig tilgjengelige. Med E-Swirl håndterer produsenter håndterer selv komplekse delgeometrier med høy presisjon.


Flere lakkeringsverkstedpåføringer: