Industri 4.0 for bolteløsninger - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Industriverktøy og monteringssystemer
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Products
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

Smart tilkoblet bolting

Innovative nye bolteløsninger og teknologi som støtter implementering av Industri 4.0, ikke bare på fabrikken, men også i felten.

Kontakt oss

Støtte energiskiftet

Energisektoren er i stor endring. Ikke bare er det en overgang fra fossile drivstoffkilder til rene, fornybare kilder, men alle energisektorvirksomheter må øke produktiviteten og redusere kostnadene for å holde seg konkurransedyktige. Dette fører til etterspørsel etter smarte bolteløsninger som kan øke driftseffektiviteten på områder som raskere prosesstider, færre feil i boltede ledd og optimaliserte servicekostnader. Her hos Atlas Copco utvikler vi innovative nye løsninger som gjør at Industri 4.0 kan tas i bruk ikke bare på fabrikken, men også i felten.

Vi driver overgangen

Hvorfor smart tilkoblet bolting er viktig for deg

Hvis prosesskontroll- og dokumenteringskapasiteten som brukes i produksjonsanleggene i dag, tas i bruk i drifts- og vedlikeholdsmiljøet, ville dette ha betydelig positiv innvirkning for OEM-er, leverandører i vindindustrien som helhet i forhold til utført arbeid med høyere kvalitet, kostnadsreduksjon og forbedret driftseffektivitet.

Dette var ikke mulig tidligere, men den nye tilgjengeligheten til mobil tilkobling, nettsky og smarte enheter er pådrivere som gjør dette til en realitet i dag. Tilgjengeligheten til disse løsningene gjør det nå mulig å ta «smartfabrikken» inn i det feltbaserte, operative arbeidsmiljøet.

For å ha et virkelig tilkoblet og effektivt system er det avgjørende at alle bolteteknologier (hydraulisk moment, boltstramming, kontinuerlig rotasjon) har ett felles brukergrensesnitt, både for driftskontroll og analyse og sporbarhet av data. Dette er det vi kaller smart tilkoblet bolting av Atlas Copco.

Start overgangen

Energibransjen blir stadig mer global og konkurransedyktig for hver dag. Større bolter, i mer ekstreme miljøer og med lengre produktlevetid betyr at det er behov for nye bolteløsninger som støtter målet om vedlikeholdsfri boltet montering.

For å imøtekomme disse kravene er implementering av smart fabrikkteknologi i det feltbaserte miljøet en avgjørende vei å gå for å sikre at produkter av beste mulige kvalitet produseres, installeres og drives med for hele produktets levetid, med reduksjon i både risiko og kostnad.

Kontakt oss for å diskutere overgangen til smart tilkoblet bolting

✔︎ Gyldig Ugyldig nummer Ugyldig landsnummer For kort For lang

Ved å sende inn denne forespørselen vil Atlas Copco være i stand til å kontakte deg ved hjelp av de innhentede opplysningene. Du finner mer informasjon i våre retningslinjer for personvern.