Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktøy og systemløsninger
Solutions
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og systemløsninger
Bransjer som betjenes
Elektronikk
Energi
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Bransjer som betjenes
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produsent av originalt utstyr
Produkter
Industriverktøy og systemløsninger
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Service
Industriverktøy og systemløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Industriverktøy og systemløsninger
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process gas and air equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Kompressorer

Smart tilkoblet bolting

Tar den smarte fabrikken med i felten.

Virkeligheten ute i felten

Ekstreme arbeidsmiljøer, tidspress, høye krav til sikkerhet og behov for dokumentering er utfordringer som møter O&M-sektoren hver dag og som ikke er enkle å håndtere.

Smart Connected Bolting customer feedback

Videre resulterer utvalget av boltet leddutforming i dag i at mange forskjellige typer bolteverktøy brukes av arbeiderne. Hydrauliske momentnøkler, boltstramming, elektriske muttertrekkere, batteriverktøy og til og med manuelle momentnøkler kan brukes på stedet samtidig. For alle disse verktøytypene er det et krav om relevant brukeropplæring, kalibreringsprosess og vedlikeholdssyklusovervåking, og for det meste blir dokumentering en manuell prosess.

Disse utfordringene kan føre til at det gjøres feil, og at det tas snarveier, og den ultimate påvirkningen kan være en farlig og kostbar utstyrsfeil eller omarbeiding som kreves. Enda verre katastrofal svikt i felten.

Tar den smarte fabrikken med i felten

Smart Connected Bolting illustrations

Hvis den prosesskontroll- og dokumenteringskapasiteten som brukes i produksjonsanleggene i dag, tas i bruk i O&M-miljøet, ville dette ha betydelig positiv innvirkning for OEM-er, leverandører og vindbransjen som helhet i forhold til utført arbeid med høyere kvalitet, kostnadsreduksjon og forbedret driftseffektivitet.

Dette var ikke mulig tidligere, men den nye tilgjengeligheten til mobil tilkobling, nettsky og smarte enheter er pådrivere som gjør dette til en realitet i dag. Tilgjengeligheten til disse løsningene gjør det nå mulig å ta «den smarte fabrikken» inn i det feltbaserte, operative arbeidsmiljøet.

For å ha et virkelig tilkoblet og effektivt system er det avgjørende at alle bolteteknologier (hydraulisk moment, boltstramming, kontinuerlig rotasjon) har ett felles brukergrensesnitt, både for driftskontroll og analyse og sporbarhet av data.

Former fremtiden

Vindbransjen blir stadig mer global og konkurransedyktig for hver dag. Vindturbinmontering og -konstruksjon blir mer kompleks. Større bolter, i mer ekstreme miljøer og med lengre produktlevetid betyr at det er behov for nye bolteløsninger som støtter målet om vedlikeholdsfri boltet montering.

For å imøtekomme disse kravene er implementering av smart fabrikkteknologi i det feltbaserte miljøet en avgjørende vei å gå for å sikre at produkter av beste mulige kvalitet produseres, installeres og drives med for hele produktets levetid, med reduksjon i både risiko og kostnad.

Videre vil dette gjøre det mulig å bruke interkonnektiviteten og dataanalyse gjennom hele verdikjeden av OEM-er, fra produksjon til drift og til og med enda lenger til partnere og tjenesteleverandører, som alle driver raskere produktutvikling, raskere problemløsning og prosessforbedringer som tas raskt i bruk på flere steder.

Teknologipådrivere gjør dette mulig allerede i dag, og det finnes produkter på markedet som støtter visjonen om smart, tilkoblet bolting i alle miljøer. Atlas Copco vil, sammen med andre miljøsystempartnere, fortsette å hjelpe vindbransjen med å navigere og få fart på denne spennende reisen fremover, og gjøre kundenes prosesser og drift raskere, sikrere og smartere.

 

Last ned rapporten