Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger

Walk the line: Slik kan vi hjelpe deg med å identifisere potensielle kostnadsbesparelser og kvalitetsforbedringer


Oljelekkasje, produktivitetsforbedring, påliteligheten til strammesystemet, riktig første gang, enkel tilgang til forbindelsen, sikkerhet, kvaliteten på forbindelsen, tydelig bekreftelse på strammingen, uplanlagte stopp ... dette er bare noen av de viktigste utfordringene du møter i din fabrikk med tunge maskiner og monteringsutstyr. Og vi er her for å hjelpe deg!Hva vi gjør:

global managment

Våre spesialister vil gå gjennom samlebåndet ditt, følge prosessene dine og stille relevante spørsmål. Vi kommer med meningsfylte forslag basert på dine gitte mål, om hvordan du snart kan forbedre samlebåndet etter evaluering av gjeldende situasjon.
Hva du får som resultat:

Accounting Business control Icon

▪ Avdekket flere muligheter for å øke linjehastigheten og -produksjonen

▪ Kvalitetsforbedring av det endelige produktet

▪ Redusert risiko for kostbare kvalitetsrelaterte tilbakekallinger eller garantier ved å gjøre det riktig første gang.


Hvordan vi gjør det

Vi går gjennom produksjonslinjen din

Følger prosessen din
Intervjuer operatører
Identifiserer problemer
Utvider omfanget til hele prosessen

Vi evaluerer resultatene

Avdekker potensielle besparelser
Forbedrer effektiviteten
Standardiserer prosessene
Forbedrer kvaliteten

Vi presentere resultatene

Gir en evaluering av linjen når det gjelder standarder, effektivitet, kvalitet og prosesser
Demonstrerer potensialet ditt