Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Løsninger
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktøy og systemløsninger
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og systemløsninger
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Bransjer som betjenes
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produkter
Industriverktøy og systemløsninger
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Luftmotorer
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Service
Industriverktøy og systemløsninger
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Industriverktøy og systemløsninger
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process gas and air equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Kompressorer
Power Equipment
Løsninger
Products
Power Equipment
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Products
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving

ToolsNet Rework – Få kontroll over reparasjons- og omarbeidingsprosessene

Finn ut hvordan feilsikring og prosesskontroll av omarbeidingen kan redusere strammerelaterte tilbakekallinger til null.

Kontakt ekspertene våre!

ToolsNet Rework – nær prosesskontroll som kombinerer produksjonsdata med feilsikring

ToolsNet Rework, som en modul i feilsikringsprogramvaren SQS3, lar deg oppnå null defekter i omarbeidings- og reparasjonsprosessene, med forbedret produktivitet og tillit hos kundene. ToolsNet Rework driver – produktkvalitet – prosesspålitelighet og – synlighet. Sett inn ToolsNet Rework i monteringsprosessen på kritiske steder, f.eks. på slutten av monteringslinjen eller før du setter produktets kjerne inn i huset eller dekselet. Når et produkt kommer til ToolsNet Rework-kontrollpunktet, blir alle data om dreiemoment for produktets ID sendt og analysert for monteringsfeil. Dersom det finnes feil, startes reparasjonsprosessen automatisk, de nødvendige verktøy- og strammeparametrene for jobben blir aktivert, og visuelle instrukser gis til operatøren som reparerer produktet. Alle fester som gjøres under reparasjonen, spores og lagres i ToolsNet Rework slik at sporbarhet i hele produksjonsprosessen ivaretas, inkludert reparasjonen.

Full kontroll av reparasjons- og omarbeidingsprosessen

Kombinere ToolsNet 8 med ToolsNet Rework:
Innsamling og analyse av produksjonsdataene gir deg tydelig innsikt og oversikt, noe som resulterer i bedre kvalitet og mindre nedetid i produksjonen. Når det gjelder omarbeiding og reparasjon, får du full synlighet i alle reparasjonstrinnene som skal utføres, med veiledning til operatøren og lagring av alle reparasjonsdata i ToolsNet for komplett prosessdokumentasjon.


Funksjonene i ToolsNet Rework

– Tydelig målfaktisk analyse av OK/NOK-resultatdata: Hvor ligger feilene? Hva ble gjort riktig? Hvilke strammetrinn mangler?
Brukertilgangskontroll: Identifikasjon og autorisering av operatør
Visuell operatørveiledning: Full, trinnvis, grafisk instruks sikrer at alle reparasjonstrinnene gjøres riktig med riktig verktøy og verktøyparametre
Konsolidert datainnsamling: Synkronisering av alle reparasjonshandlinger og -data for full sporbarhet


Fordelene med ToolsNet Rework

– Full prosesskontroll og synlighet: Sporbarhet av alle strammetrinn og resultater ved fullstendig innsamling av omarbeidingsdata
Null strammedefekter: Kun feilfrie produkter forlater linjesegmentene
Økt produktkvalitet og færre garantikrav
Enkel og risikofri installasjon
– Omarbeidingsstasjonen har ingen innvirkning på den vanlige produksjonsprosessen – ingen endringer i produksjonsutstyret eller prosessflyten
Uavhengig av alle prosesskontrollsystemer som brukes på fabrikkgulvet


Få kontroll over omarbeidings- og reparasjonsprosessene!

Finn ut hvordan du kan kontrollere og spore omarbeidingen og reparasjonen i monteringsprosessen og få feilsikring på et nytt nivå.
ToolsNet Rework får strammedata fra monteringslinjen, evaluerer strammeresultatene og sier fra om defekter eller manglende trinn i et produkt. Programvaren veileder operatørene gjennom reparasjons- eller omarbeidingsprosessen og lagrer dataene sentralt.
ToolsNet Rework integreres sømløst i eksisterende produksjonsmiljøer. Ingen endringer i prosesser eller produksjonsutstyr er nødvendig for den enkle og risikofrie implementeringen i prosessen. Selv med en manuell momentnøkkel kan omarbeidingsoppgaven utføres.

Finn ut hvordan du kontrollerer omarbeidingen og reparasjonen!

Loading...

Slik reduserer du nedetid og omarbeiding ved å feilsikre monteringsprosessen

Lær hvordan du kontrollerer monteringsprosessen for å redusere nedetid og omarbeidingsfrekvens.
Atlas Copcos feilsikringsprogramvare Scalable Quality Solution 3 gir arbeiderne visuell og trinnvis veiledning gjennom rett sekvens. Du får sporbarhet og oppdager risikable avvik, med alle prosessresultater lagret sentralt, og forbedrer produktkvaliteten med en null-defekt-strategi.

Se hvordan du kan redusere nedetid og omarbeiding!

Loading...

Fem grunner til å investere i SQS ToolsNet Rework:

Null defekter

Sikre kvaliteten på produktene før de forlater anlegget

Prosesskvalitet

Mer nøyaktig omarbeiding, og mindre tid på opplæring av operatører

Ikke forstyrrende

Forbedre reparasjonsprossessen uten endringer i monteringsprosesser

Omarbeidingsdata

Lukk hullet i innsamling av omarbeidingsdata

Kostnadseffektiv

Enkel og rask implementering med lav startkostnad

Hva er de neste stegene?
Mange produsenter ser allerede fordelene ved feilsikring ved hjelp av programvare i prosessene: redusert nedetid i produksjonen, besparelser i kostnader for omarbeiding, reparasjon og tilbakekall, beskyttelse av varemerkets omdømme med mer.
Kontakt ekspertene våre for å få en avtale eller lære mer om feilsikring fra Atlas Copco.