Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industriverktøy og systemløsninger
Solutions
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og systemløsninger
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Produkter
Industriverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Produkter
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Tilbehør til trykkluftnett
Produkter
Tilbehør til trykkluftnett
Tilbehør til trykkluftnett
Tilbehør til trykkluftnett
Bor og avanserte boreenheter
Industriverktøy og systemløsninger
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

De fem beste feilsikringsteknikkene under montering

Se hvordan du kan oppnå en null-defekt-strategi med prosesskontroll og feilsikring under produktmonteringen.

Kontakt ekspertene våre!

De fem beste feilsikringsteknikkene for å oppnå førstegangskvalitet i produksjonsanlegget

Den mest vanlige menneskelige feilen i produksjon er å unnlate å følge instruksene av ulike årsaker. Å hoppe over trinn og bruke feil verktøy eller deler er eksempler på hvorfor feilsikring er avgjørende i dagens monteringsprosess. Denne feilraten kommer av økt etterspørsel fra forbrukerne om svært tilpassede produkter. På grunn av den økende kompleksiteten og frekvensen av nye produktlanseringer har førstegangskvalitet blitt en avgjørende KPI. Tradisjonelt begrenset produsentene menneskelige feil ved å produsere nøyaktig det samme produktet i stor skala. Etter som kompleksiteten økte, begynte effektiviteten ved «lean» produksjon og modeller basert på Software Process Control (SPC), å avta. Disse teknikkene ble forsterket av ytterligere feilsikringsteknikker, så som bruksanvisning på papir og metoder basert på strenge maskinvaresensorer, aktuatorer og andre feilsikringsenheter for å begrense menneskelig feil. Smarte fabrikker fokuserer i dag på nye Industri 4.0-teknologier, så som programvarebasert feilsikring på fabrikkgulvet, for å forbedre førstegangskvaliteten.
Sjekk de fem beste feilsikringsteknikkene og hvordan Atlas Copco kan støtte deg med feilsikringsløsninger og oppnå en null-defekt-strategi:

Operatøren veiledes trinnvis gjennom monteringen med enkle og visuelle instrukser

Tips 1: visuelle instrukser basert på operatørens ferdigheter og produktets modenhet
Interaktive monteringsinstrukser og operatørveiledning er knyttet til alle arbeidstrinn, og operatøren får kontinuerlig tilbakemelding basert på sitt ferdighetsnivå. For eksempel har en leder muligheten til å se progresjon i mindre trinn for en operatør med én uke på linjen, og bare kritiske kontrollpunkter for en veteran som har jobbet i fem år. Det samme prinsippet gjelder for et nytt produkt eller prosess på linjen i forhold til en eksisterende, kjent prosess. Nøkkelordet her er «interaktiv», med engasjement fra operatøren og feilsikringskontroller på alle kritiske punkt i monteringsprosessen. Disse kontrollene hindrer at feil skjer eller oppdager feilen få sekunder etter at den inntreffer. Denne metoden reduserer nedetiden i produksjonen betydelig.


Unngå at operatørene monterer feil del

Tips 2: verifisering av deler for å unngå omarbeiding i produksjon
Automatisk verifisering av deler bruker strekkode-, RFID- eller visjonssystemer for å begrense reparasjoner og tilbakekallinger av produkter. Stadig flere modellvarianter og produktkompleksitet fører ofte til menneskelige feil, for eksempel installasjon av gale kopideler. Elektroniske kontrollmoduler (ECU) ser for eksempel like ut på utsiden med ulik programvare inni. Feilsikring av monteringsprosessen ved automatisk verifisering av den skannede delen opp mot et forhåndsdefinert delenummer, eller kontroll mot materiallisten i sanntid, kan innebære betydelige besparelser i omarbeiding, reparasjon og selv tilbakekall.


Verktøysperre hindrer at operatørene tar feil verktøy

Tips 3: verktøysperre for å beskytte mot tilbakekallingsansvar
Riktig verktøy og strammeprogram for en produktvariant i en stasjon blir dynamisk valgt. Produkter med skruer og fester som er strammet med feil verktøy eller program, er svært utsatt for tilbakekalling, noe som setter produsentens omdømme på spill. Feilsikring på produksjonslinjen med automatisk valg av verktøy og program basert på produktet i stasjonen kan beskytte varemerkets omdømme og verne mot tilbakekallingsansvar.


Identifikasjon av operatøren for å unngå at uautoriserte eller ufaglærte operatører gjør oppgaven

Tips 4: identifikasjon av operatør og kontroll av sertifisering for økt ansvar
Ansvar og samsvar oppnås ved å sjekke operatørens tilgangsnivå og sertifiseringsnivå før operatøren får utføre bestemte oppgaver i monteringen. Engasjement fra operatøren i et stadig mer dynamisk produksjonsmiljø er en av de viktigste utfordringene produsenter står overfor. Å sørge for ansvarlighet fra operatøren er det første steget mot feilsikring ved å drive engasjement og dermed redusere nedetid.


Sentralisert datainnsamling, lagring og prosesskontroll, enkelt tilgjengelig via web

Tips 5: datainnsamling for å identifisere trender og optimalisere produksjonen
Registrering av data på skruenivå er viktig i stordata-analyser, samsvar, sporbarhet, deledokumentasjon og annet bruk. De fleste produsenter registrerer data for å påse forskriftsmessig samsvar, men den virkelige verdien av data er når de brukes for optimalisering og forutsigelse av trender innenfor feilsikring. Hva ville det betydd for varemerkets omdømme om alle kunder mottok en fødselsattest med eksakte byggedata for produktserienummeret de kjøpte, som bekreftet at det ble bygget i henhold til spesifikasjonene?


Hva er de neste stegene? Mange produsenter ser allerede fordelene ved feilsikring ved hjelp av programvare i prosessene: redusert nedetid i produksjonen, besparelser i kostnader for omarbeiding, reparasjon og tilbakekall, beskyttelse av varemerkets omdømme med mer. Kontakt ekspertene våre for å få en avtale eller lære mer om feilsikring fra Atlas Copco.