ALTURE : Maintain – datadrevet tjeneste for optimalt vedlikehold - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Industriverktøy og monteringssystemer
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Products
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

ALTURE : Maintain

Drevet av data – optimalisert av Atlas Copco

ALTURE : Maintain – datadrevet tjeneste for optimalt vedlikehold

Hva er ALTURE : Maintain?

ALTURE : Maintain er en datadrevet tjenesteløsning som optimaliserer vedlikeholdsprosessen

Hva får du?

Bruksbaserte vedlikeholdsintervallerVedlikeholds- og kalibreringsplaner og påminnelserInformasjon om verktøylager og plassering

Hva er fordelene?

økt produksjonsdriftstidrask og enkel informasjon

ALTURE : Maintain - Data driven service solution for optimal maintenance

 

Verktøysvikt under produksjon er et svært risikofylt og kostbart problem, ofte i sammenheng med manglende vedlikeholdsprosesser.

Nå vet du nøyaktig når verktøyet trenger service, og du får til og med beskjed om hvilke verktøy som har gått over tiden og krever umiddelbar handling. Du har riktig informasjon for å redusere risikoen for at verktøy skal svikte under bruk og unngå kostbare konsekvenser.

Serviceplanleggingen blir mye enklere og mer effektiv ettersom ALTURE : Maintain inneholder en tre måneders oversikt over når verktøyet trenger vedlikeholdogkalibrering

Ved å behandle data om produksjon og verktøybruk avgjør ALTURE :Maintain når et verktøy trenger service. Ikke bare kan du se når verktøyet trenger service, men også hvor de er plassert – noe som øker produktiviteten din enda mer.

Rett i hånden!

Go to Service solutions
Go to Service solutions
 
Contact us
Contact us
 
Learn from our experts
Learn from our experts
 
Get Support
Get Support