Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Obsługiwane branże
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Atlas Copco Rental
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Ciężkie wyposażenie i sprzęt
Obsługiwane branże
Przemysł elektroniczny
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Akcesoria pneumatyczne
Narzędzia obróbcze
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Produkty
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Usługi
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Usługi
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Equipment
Solutions
Produkty
Power Equipment
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Produkty
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Sprężarki
Solutions
Produkty
Sprężarki
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Produkty
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Process gas and air equipment
Obsługa i części
Sprężarki
Części do sprężarek powietrza
Obsługa i części
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Zmaksymalizuj efektywność
Obsługa i części
Zmaksymalizuj efektywność
Zmaksymalizuj efektywność
Sprężarki

Zmiany w stanie dla gazów

Marketing

Bardzo interesującą gałęzią fizyki jest termodynamika, szczególnie w celu uzyskania obrazu wnętrza sprężarki. W tym artykule mówimy o zmianach stanu gazów, kontynuując nasze wprowadzenie do termodynamiki.

Pięć różnych zmian w stanie gazu

a change in the state of gas
Zmiany stanu gazu można śledzić z jednego punktu do drugiego na diagramie p / V. W przypadkach rzeczywistych wymagane są trzy osie dla zmiennych p, V i T. Wraz ze zmianą stanu poruszamy się wzdłuż trójwymiarowej krzywej na powierzchni p, V i w przestrzeni T. Jednak, aby ten proces uprościć, zwykle rozważamy rzut krzywej w jednej z trzech płaszczyzn. Zwykle jest to płaszczyzna p / V. Można rozważyć pięć różnych zmian stanu:
  1. Proces izochoryczny (stała objętość)

  2. Proces izobaryczny (ciśnienie stałe)

  3. Proces izotermiczny (stała temperatura)

  4. Proces izotropowy (bez wymiany ciepła z otoczeniem)

  5. Proces politropowy (pełna wymiana ciepła z otoczeniem)

Czym jest proces izochoryczny?

formula isochoric process, constant volume
Ogrzewanie gazu w zamkniętym pojemniku jest przykładem procesu izochorycznego przy stałej objętości.

Czym jest proces izobaryczny?

formula isobaric process, constant pressure
Ogrzewanie gazu w cylindrze ze stałym obciążeniem tłoka jest przykładem procesu izobarycznego przy stałym ciśnieniu.

Czym jest proces izotermiczny?

formula isothermal process, quantity of heat and applied work gradually removed, constant temperature
Jeżeli gaz w butli jest sprężany izotermicznie, to ilość ciepła równa wkładanej pracy musi być stopniowo usuwana. Jest to niepraktyczne, ponieważ taki powolny proces nie może wystąpić.

Czym jest proces izotropowy?

formula isentropic process, without heat exchange, gas being compressed or expanded
Proces izotropowy istnieje, jeśli gaz jest sprężany w całkowicie izolowanym cylindrze bez wymiany ciepła z otoczeniem. Może również istnieć, jeśli gaz jest rozprężany przez dyszę tak szybko, że nie ma czasu do wystąpienia wymiany ciepła z otoczeniem.

Czym jest proces politropowy?

formula polytropic process
Proces izotermiczny obejmuje pełną wymianę ciepła z otoczeniem, a proces izotropowy nie wymaga żadnej wymiany ciepła. W rzeczywistości wszystkie procesy zachodzą gdzieś pomiędzy tymi dwiema skrajnościami: proces politropowy.
Formuła opisująca taki proces jest następująca:

Related articles