Nasze rozwiązania
Atlas Copco Rental
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Atlas Copco Rental
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Obsługiwane branże
Przemysł elektroniczny
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Akcesoria pneumatyczne
Narzędzia obróbcze
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Produkty
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Usługi
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Usługi
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Equipment
Rozwiązania
Produkty
Power Equipment
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Produkty
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Sprężarki
Rozwiązania
Produkty
Sprężarki
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Produkty
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Process gas and air equipment
Obsługa i części
Sprężarki
Części do sprężarek powietrza
Obsługa i części
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Zmaksymalizuj efektywność
Obsługa i części
Zmaksymalizuj efektywność
Zmaksymalizuj efektywność
Sprężarki

Wprowadzenie do termodynamiki: główne zasady i prawa gazowe

Termodynamika jest bardzo interesującą gałęzią fizyki, zwłaszcza gdy chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co dzieje się we wnętrzu sprężarki powietrza. W tym artykule postaramy się przedstawić krótkie wprowadzenie do termodynamiki, omawiając główne zasady i reguły rządzące gazami: Boyle'a i Charlesa.

Jakie są zasady termodynamiki?

Energia istnieje w różnych formach, takich jak energia cieplna, fizyczna, chemiczna, promienista (światło itd.) i energia elektryczna. Termodynamika to gałąź nauki, która zajmuje się badaniem energii cieplnej, tj. zdolności do wywoływania zmian w systemie lub wykonywania pracy. Pierwsza zasada termodynamiki wyraża zasadę zachowania energii. Mówi ona, że energia nie może być ani stworzona, ani zniszczona, a z tego wynika, że całkowita energia w zamkniętym systemie jest zawsze zachowana, przez co pozostaje stała i jedynie zmienia się z jednej formy w drugą. Ciepło jest formą energii, którą można wytworzyć lub przekształcić w pracę. Druga zasada termodynamiki mówi, że w przyrodzie istnieje tendencja do postępowania w kierunku stanu większego nieuporządkowania molekularnego. Entropia jest miarą tego nieuporządkowania: jednolite kryształy, forma materii o najbardziej regularnej strukturze, mają bardzo niskie wartości entropii. Gazy, które są dużo bardziej nieuporządkowane, mają wysokie wartości entropii. Energia potencjalna w zamkniętych układach energetycznych, która jest w stanie wykonać pracę, zmniejsza się wraz ze wzrostem entropii. Druga zasada termodynamiki mówi, że ciepło nie może być nigdy „samoistnie” przekazane ze źródła o niższej temperaturze do źródła o wyższej temperaturze.

Prawa gazowe Boyle’a and Charlesa

Boyle's law states that if the temperature is constant (isotherm), then the product of the pressure and volume are constant (formula)
Prawo Boyle’a mówi, że przy stałej temperaturze iloczyn wartości ciśnienia i objętości jest stały.
Charles's law says that at constant pressure (isobar), the volume of a gas changes in direct proportion to the change in temperature (formula)
Prawo Charlesa mówi, że objętość gazu zmienia się wprost proporcjonalnie do zmiany jego temperatury.
The general law of state for gases is a combination of Boyle's and Charles's laws. This states how, pressure, volume and temperature will affect each other. formula
Ogólne prawo stanu dla gazów jest połączeniem praw Boyle’a i Charlesa. Dotyczy ono wzajemnych relacji między ciśnieniem, objętością i temperaturą gazu. Jeżeli jedna z tych zmiennych ulega zmianie, to zmiana ta ma wpływ na przynajmniej jedną z pozostałych dwóch zmiennych.
The individual gas constant R only depends on the properties of the gas. If a mass m of the gas takes up the volume V, formula
Stała R jest nazywana indywidualną stałą gazową i dotyczy tylko właściwości gazu. Jeżeli mamy gaz o masie m i objętości V to możemy napisać następujący wzór:

Powiązane artykuły

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Changes in State for Gases

Aby zrozumieć działanie sprężonego powietrza ważne jest podstawowe wprowadzenie do fizyki. Dowiedz się więcej na temat termodynamiki i tego, jak ta wiedza potrzebna jest do zrozumienia działania sprężarek powietrza.