Udržateľnosť - Atlas Copco Slovakia
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie

Rast správnym spôsobom

Udržateľnosť je neoddeliteľnou súčasťou poslania spoločnosti Atlas Copco poskytovať udržateľný a ziskový rast. Integrovaná stratégia udržateľnosti podporená ambicióznymi cieľmi nám pomáha poskytovať väčšiu hodnotu všetkým zúčastneným stranám spôsobom, ktorý je ekonomicky, environmentálne a spoločensky zodpovedný.                   

Najvyššie etické štandardy

Pri všetkom, čo robíme, dodržiavame najvyššie etické štandardy, pretože to je správny spôsob podnikania. Zistite viac o:

  • Náš etický kódex
  • hlásení porušovania predpisov
  • podpore našich obchodných partnerov
  • kritériách pre obchodných partnerov
  • školení o obchodnom kódexe pre obchodných partnerov
  • zoznamoch zakázaných a deklarovateľných látok

Prečítajte si viac o našich vysokých etických štandardoch.

Talentovaní ľudia a tímy

Naším cieľom je vytvoriť pracovné prostredie, ktoré priťahuje a udržuje tie najlepšie talenty. Zistite, aké je to s nami pracovať a ako pristupujeme k:

  • rozmanitosti a inklúzii
  • príležitostiam na rast a rozvoj

Prečítajte si viac o našich talentovaných ľuďoch a tímoch.

Meranie pokroku

Stanovili sme si jasné ciele a meriame úspech na základe trojitého výsledku pre ľudí, planétu a ziskovosť.

Získajte viac informácií o tom, ako meriame pokrok