Zavrieť

Rast správnym spôsobom

V spoločnosti Atlas Copco udržateľnosť znamená prinášať vyššiu hodnotu všetkým zainteresovaným stranám hospodársky, environmentálne a sociálne zodpovedným spôsobom.

Najvyššie etické štandardy

Pri všetkom, čo robíme, dodržiavame najvyššie etické štandardy, pretože to je správny spôsob podnikania. Zistite viac o:

  • Náš Kódex správania
  • hlásení porušovania predpisov
  • podpore našich obchodných partnerov
  • Kritériá pre obchodných partnerov
  • Školenie o Kódexe správania 
  • zoznamoch zakázaných a deklarovateľných látok

Talentovaní ľudia a tímy

Naším cieľom je vytvoriť pracovné prostredie, ktoré priťahuje a udržuje tie najlepšie talenty. Zistite, aké je to s nami pracovať a ako pristupujeme k:

  • rozmanitosti a inklúzii
  • príležitostiam na rast a rozvoj

Ciele skupiny

Stanovili sme si jasné ciele a meriame úspech na základe trojitého výsledku pre ľudí, planétu a ziskovosť.