Zavrieť

"Voda pre všetkých"

"Voda pre všetkých" je najdôležitejšia iniciatívu komunitnej angažovanosti spoločnosti Atlas Copco. Prostredníctvom obetavej a nadšenej práce zamestnancov-dobrovoľníkov financuje iniciatíva Voda pre všetkých projekty, ktoré ľuďom uľahčujú prístup k čistej pitnej vode, sanitácii a hygiene. Od roku 1984 sme oslovili milióny ľudí po celom svete a vo viac ako 50 krajinách existujú miestne organizácie Voda pre všetkých.                

"Voda pre všetkých" je komunitná angažovanosť spoločnosti Atlas Copco.

"Voda pre všetkých" je veľmi blízka srdcu našich zamestnancov Založili ju vo Švédsku v roku 1984 zamestnanci spoločnosti Atlas Copco Peter Håkansson a Torgny Rogert a odvtedy sa šíri do celého sveta. V jej jadre je silná viera v to, že čistá voda je ľudským právom a spoločnosti sa všetky dobrovoľné dary zamestnancov v tomto smere vrátia dvojnásobne. Peniaze sa používajú na podporu projektov, ktoré zabezpečujú ľuďom v núdzi prístup k čistej pitnej vode a zlepšeným sanitárnym a hygienickým zariadeniam. Nedostatok vody a nedostatočná hygiena postihuje najmä ženy a mladé dievčatá, a všetky projekty podporované programom Voda pre všetkých sa tak zameriavajú na zlepšenie života najmä žien a dievčat.

Navštívte webovú stránku Water for All
Child drinking water with the "water 4 all" icon on the right down corner
Navštívte webovú stránku Water for All