10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Úprava odpadových vôd

Ponúkame vám komplexný rad bezolejových nízkotlakových dúchadiel s certifikáciou Triedy 0 na použitie v každej priemyselnej a mestskej čistiarni odpadových vôd.
Waste Water Treatment
Zavrieť
rotačný skrutkový vzduchový kompresor

Vysvetlenie rotačných skrutkových vzduchových kompresorov

Preskúmajte náš kompletný rad rotačných skrutkových vzduchových kompresorov pre akúkoľvek aplikáciu a profitujte zo znalostí nášho tímu odborníkov na stlačený vzduch, aby ste pre seba našli ten správny rotačný vzduchový kompresor.

Prečo by som si mal kúpiť rotačný skrutkový kompresor?

Na rozdiel od piestových kompresorov nie sú v skrutkových vzduchových kompresoroch žiadne ventily alebo iné mechanické sily, ktoré by mohli spôsobovať nevyváženosť. To umožňuje rotačnému skrutkovému kompresoru pracovať pri vysokých rýchlostiach a kombinovať vysoký prietok s malými vonkajšími rozmermi. Ideálnymi aplikáciami rotačných vzduchových kompresorov sú kontinuálne, pracoviská a priemyselné aplikácie. Existujú dve základné verzie, bezolejové a s olejovým vstrekovaním, s možnosťou prevádzky s pohonom s pevnými alebo premenlivými otáčkami.

Priehľadové zobrazenie znázorňujúce niektoré časti vo vnútri olejom mazaných rotačných skrutkových kompresorov G

Bočný pohľad na rad rotačných skrutkových kompresorov G od spoločnosti Atlas Copco namontovaný na prijímači a štandardné možnosti

Hlavnou výhodou rotačných skrutkových kompresorov je ich energetická účinnosť. Ale tento typ kompresora má mnoho ďalších výhod. Patria sem:

  • nepretržitá prevádzka pri teplotách do 46 stupňov °C
  • nízky prenos oleja (iba 3 ppm) v olejom mazaných strojoch
  • nulová strata kapacity v priebehu času nízka výstupná úroveň hluku
  • malé rozmery pre inštalácie na mieste použitia
  • žiaden prevádzkový cyklus

Pôdorys inštalácie je možné ďalej znížiť pomocou variantov "„full-feature“". Takéto stroje majú integrovaný sušič chladiva (rosný bod na výstupe kompresora 4 °C).

 

V rade pracovných a priemyselných rotačných skrutkových kompresorov s výkonom 2,2 – 500 kW je k dispozícii široká škála možností. Nedávno uvedené zariadenia ponúkajú pokročilý dizajn, ako napríklad vertikálnu, monoblokovú konfiguráciu. Ďalším charakteristickým znakom je vnútorný pohon s permanentným magnetom a invertorové systémy. Takéto systémy sú schopné dosiahnuť úspory energie až 50 % v porovnaní s konvenčnými modelmi s pevnými otáčkami.

Aké typy rotačných skrutkových kompresorov existujú?

Olejom mazané skrutkové kompresory

Rad G olejom mazaných rotačných skrutkových kompresorov od spoločnosti  Atlas Copco

Olejom mazaný skrutkový kompresor namontovaný na nádrži z radu G od spoločnosti Atlas Copco

Tento variant sa niekedy nazýva aj kompresor s olejovou náplňou alebo kompresor so vstrekovaním oleja. Technický názov je však mazaný olejom.

Rotačné skrutkové kompresory mazané olejom vstrekujú olej do kompresnej komory. Tento olej chladí a maže element kompresora. Pomáha tiež odvádzať teplo z procesu kompresie a pomáha minimalizovať netesnosti v kompresnej komore. Olejom mazané kompresory, ktoré sú nadstavbou piestovej technológie, majú toľko rôznych spôsobov použitia, koľko je priemyselných odvetví. Tento typ kompresora si zvyčajne vyberajú používatelia, ktorí potrebujú veľké objemy vzduchu pod stredným tlakom.

Jednou z hlavných výhod pre používateľov je absencia pracovného cyklu. Rotačný skrutkový kompresor so vstrekovaním oleja by mohol pracovať počas celého pracovného dňa a nemal by žiadne nepriaznivé účinky. V skutočnosti by to bolo prospešné. To je dôležité najmä pre výrobu, kde zastavený kompresor ovplyvní výrobu.

Uplatňuje sa aj tam, kde je ťažko predvídateľný dopyt po vzduchu alebo kde je snaha o reguláciu tohto dopytu nežiadúca. Chceli by ste, aby váš kompresor rozhodoval o tom, kedy môžete pracovať?

Bezolejové skrutkové kompresory

Bočný pohľad na bezolejový rotačný skrutkový kompresor Atlas Copco ZR VSD

Bočný pohľad na bezolejový rotačný skrutkový kompresor Atlas Copco ZR VSD

Podobne ako olejom mazaná verzia, aj bezolejové skrutkové kompresory majú ďalšie názvy. Používatelia ich budú najčastejšie označovať ako bezolejové kompresory alebo kompresory bez oleja. Názvy však môžu byť trochu zavádzajúce. Konvencia pomenovania týchto kompresorov vychádza z prítomnosti (alebo v našom prípade neprítomnosti) oleja v procese kompresie.

Bezolejový kompresor bude stále používať mazivo pre svoje ďalšie procesy, ako je chladenie motora alebo odstraňovanie tepla z rotorov. Niektoré verzie budú používať vodu ako alternatívne mazivo. Takýmto príkladom sú naše kompresory AQ so vstrekovaním vody. Ďalšie verzie sa spoliehajú na špeciálnu povrchovú vrstvu nanesenú na elementy rotora, ktorá eliminuje potrebu mazív.

To je koncept našich najobľúbenejších bezolejových rotačných skrutkových kompresorov ZR. Bezolejový kompresor sa vo všeobecnosti používa v citlivých priemyselných aplikáciách. Je to preto, že dodržiava prísne normy, ktoré sa očakávajú v potravinárskom a nápojovom alebo farmaceutickom priemysle. Je tiež vhodnejší na splnenie prísnych ožiadaviek v ropnom a plynárenskom priemysle.

Aký je princíp fungovania rotačných skrutkových kompresorov?

Tu sa pozrieme trochu bližšie na technológiu dvojelementového vzduchového kompresora. Čo je to skrutkový kompresor a aký je jeho základný princíp fungovania?

Vnútorné a vonkajšie rotory používané v technológii dvojelementových kompresorov s výtlakom

Vonkajší a vnútorný rotor kompresora

Technológia skrutkových elementov, ktorá sa označuje aj ako dvojelementový kompresor, je jedným z typov rotačného kompresora s výtlakom, ktorý bol vyvinutý v 30. rokoch 20. storočia. Hlavnou charakteristikou je element vonkajšieho a vnútorného rotora poháňaný buď vonkajším rotorom alebo rozvodovým súkolesím:

  • V prípade technológie skrutkového kompresora so vstrekovaním oleja poháňa vonkajší rotor vnútorný rotor
  • V technológii bezolejového kompresora poháňa rozvodové súkolesie oba rotory v záujme harmonického chodu s minimálnou vypočítanou vôľou medzi oboma elementmi

Základný princíp rotačného kompresora spočíva v tom, že sa vonkajší a vnútorný rotor otáčajú v opačných smeroch. Tým sa medzi ne nasáva vzduch. Ako vzduch postupuje pozdĺž rotorov, zmenšovanie priestoru medzi rotormi a ich krytom vedie k stláčaniu vzduchu.

Stlačený vzduch je potom vytlačený do výstupu. Hoci patria do rovnakej triedy, rotačné skrutkové kompresory sú zložitejšie ako piestové kompresory. Otáčky skrutkových rotorov sú preto optimalizované na určitej úrovni. Dôvodom je minimalizácia mechanických strát (v dôsledku tepla pri veľmi vysokých otáčkach) a objemových strát (straty vzduchu v dôsledku veľmi nízkych otáčok) počas kompresie.

Dobrým príkladom skrutkového kompresora, ktorý dokáže produkovať veľké objemy stlačeného vzduchu pri malých rozmeroch, sú naše vzduchové kompresory GA VSD+. Viac informácií o technológiách stlačeného vzduchu nájdete v našej Wikipédii. Alebo sa ešte dnes obráťte na náš tím a získajte skrutkový kompresor správnej veľkosti pre vašu firmu.

Vysvetlenie rotačných skrutkových vzduchových kompresorov

explainer icon