Atlas Copco Slovakia - Kompresory
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Produkty
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vákuové čerpadlá s olejovým tesnením
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie
rotačný skrutkový vzduchový kompresor

Vysvetlenie rotačných skrutkových vzduchových kompresorov

Preskúmajte náš kompletný rad rotačných skrutkových kompresorov pre akúkoľvek aplikáciu a profitujte zo znalostí nášho tímu odborníkov na stlačený vzduch, aby ste pre seba našli ten správny kompresor.

Prečo by som si mal kúpiť rotačný skrutkový kompresor?

Na rozdiel od piestových kompresorov nie sú v skrutkových kompresoroch žiadne ventily alebo iné mechanické sily, ktoré by mohli spôsobovať nevyváženosť. To umožňuje skrutkovému kompresoru pracovať pri vysokých rýchlostiach a kombinovať vysoký prietok s malými vonkajšími rozmermi. Ideálne aplikácie rotačných vzduchových kompresorov je ich kontinuálne použitie na pracovisku a v priemysle. Existujú dve základné verzie, bezolejové a s olejovým vstrekovaním, s možnosťou prevádzky s pohonom s pevnými alebo premenlivými otáčkami.

Priehľadové zobrazenie znázorňujúce niektoré časti vo vnútri olejom mazaných rotačných skrutkových kompresorov G

Bočný pohľad na rad rotačných skrutkových kompresorov G od spoločnosti Atlas Copco namontovaný na prijímači a štandardné možnosti

Hlavnou výhodou rotačných skrutkových kompresorov je ich energetická účinnosť. Ale tento typ kompresora má mnoho ďalších výhod. Patria sem:

  • nízka výstupná úroveň hluku
  • malé rozmery pre inštalácie na mieste použitia
  • žiaden prevádzkový cyklus
  • nepretržitá prevádzka pri teplotách do 46 stupňov °C
  • nízky prenos oleja (iba 3 ppm) v olejom mazaných strojoch
  • nulová strata kapacity v priebehu času

Pôdorys inštalácie je možné ďalej znížiť pomocou variantov "„full-feature“". Takéto stroje majú integrovaný sušič chladiva (rosný bod na výstupe kompresora 4 °C).

 

V rade pracovných a priemyselných rotačných skrutkových kompresorov s výkonom 2,2 – 500 kW je k dispozícii široká škála možností. Nedávno uvedené zariadenia ponúkajú pokročilý dizajn, ako napríklad vertikálnu, monoblokovú konfiguráciu. Ďalším charakteristickým znakom je vnútorný pohon s permanentným magnetom a invertorové systémy. Takéto systémy sú schopné dosiahnuť úspory energie až 50 % v porovnaní s konvenčnými modelmi s pevnými otáčkami.

Ako funguje skrutkový kompresor?

Tu sa pozrieme trochu bližšie na technológiu dvojelementového vzduchového kompresora. Čo je to skrutkový kompresor a aký je jeho základný princíp fungovania?

Vnútorné a vonkajšie rotory používané v technológii dvojelementových kompresorov s výtlakom

Technológia skrutkových elementov, ktorá sa označuje aj ako dvojelementový kompresor, je jedným z typov rotačného kompresora s výtlakom, ktorý bol vyvinutý v 30. rokoch 20. storočia. Hlavnou charakteristikou je element vonkajšieho a vnútorného rotora poháňaný buď vonkajším rotorom alebo rozvodovým súkolesím:

  • V prípade technológie skrutkového kompresora so vstrekovaním oleja poháňa vonkajší rotor vnútorný rotor
  • V technológii bezolejového kompresora poháňa rozvodové súkolesie oba rotory v záujme harmonického chodu s minimálnou vypočítanou vôľou medzi oboma elementmi

Základný princíp skrutkového kompresora spočíva v tom, že sa rotory otáčajú v opačných smeroch. Tým sa medzi ne nasáva vzduch. Ako vzduch postupuje pozdĺž rotorov, zmenšovanie priestoru medzi rotormi a ich puzdrom vedie k stláčaniu vzduchu.

Stlačený vzduch je potom vytlačený do výstupu. Hoci patria do rovnakej triedy, rotačné skrutkové kompresory sú zložitejšie ako piestové kompresory. Otáčky skrutkových rotorov sú preto optimalizované na určitej úrovni. Dôvodom je minimalizácia mechanických strát (v dôsledku tepla pri veľmi vysokých otáčkach) a objemových strát (straty vzduchu v dôsledku veľmi nízkych otáčok) počas kompresie.

Dobrým príkladom skrutkového kompresora, ktorý dokáže produkovať veľké objemy stlačeného vzduchu pri malých rozmeroch, sú naše vzduchové kompresory GA VSD+. Viac informácií o technológiách stlačeného vzduchu nájdete na našej Wiki. Alebo sa ešte dnes obráťte na náš tím a získajte skrutkový kompresor správnej veľkosti pre vašu firmu.

Aké typy rotačných skrutkových kompresorov existujú?

Olejom mazané skrutkové kompresory

Rad G rotačných skrutkových kompresorov so vstrekovaním oleja od spoločnosti  Atlas Copco

Skrutkový kompresor namontovaný na nádrži so vstrekovaním oleja z radu G od spoločnosti Atlas Copco

Tento variant sa niekedy nazýva aj kompresor s olejovou náplňou alebo kompresor so vstrekovaním oleja. Technický názov je však mazaný olejom.
Rotačné skrutkové kompresory mazané olejom vstrekujú olej do kompresnej komory. Tento olej chladí a maže kompresorový prvok. Pomáha tiež odvádzať teplo z procesu kompresie a pomáha minimalizovať netesnosti v kompresnej komore. Kompresory so vstrekovaním oleja, ktoré sú ďalším krokom od piestovej technológie, majú toľko rôznych spôsobov použitia, koľko je priemyselných odvetví. Tento typ kompresora si zvyčajne vyberajú používatelia, ktorí potrebujú veľké objemy vzduchu pod stredným tlakom.
Jednou z hlavných výhod pre používateľov je absencia pracovného cyklu. Rotačný skrutkový kompresor so vstrekovaním oleja by mohol pracovať počas celého pracovného dňa a nemal by žiadne nepriaznivé účinky. V skutočnosti by to bolo prospešné. To je dôležité najmä pre výrobu, kde zastavený kompresor ovplyvní výrobu.
Uplatňuje sa aj tam, kde je ťažko predvídateľný dopyt po vzduchu alebo kde je snaha o reguláciu tohto dopytu nežiaduca. Chceli by ste, aby váš kompresor rozhodoval o tom, kedy môžete pracovať?

Bezolejové skrutkové kompresory

Bočný pohľad na bezolejový rotačný skrutkový kompresor Atlas Copco ZR VSD

Bočný pohľad na bezolejový rotačný skrutkový kompresor Atlas Copco ZR VSD

Rovnako ako olejom mazaný variant majú aj bezolejové skrutkové kompresory iné názvy. Používatelia ich budú najčastejšie označovať ako bezolejové kompresory alebo kompresory bez oleja.Názvy však môžu byť trochu zavádzajúce. Konvencia pomenovania týchto kompresorov vychádza z prítomnosti (alebo v našom prípade z absencie) oleja v procese kompresie. Bezolejový kompresor však bude aj naďalej používať mazivo pre svoje ďalšie procesy, ako je chladenie motora alebo odvádzanie tepla z rotorov.Niektoré verzie používajú ako alternatívne mazivo vodu. Príkladom toho sú naše kompresory AQ s vstrekovaním vody. Ostatné verzie sa spoliehajú na špeciálnu povrchovú úpravu nanášanú na elementy rotora, čo eliminuje potrebu maziva. To je koncepcia, ktorá stojí za našimi najpopulárnejšími bezolejovými rotačnými skrutkovými kompresormi ZR.Bezolejový kompresor zvyčajne používajú citlivé priemyselné aplikácie. Je tomu tak preto, lebo dodržiavajú prísne štandardy, ktoré sa vyžadujú v potravinárskom a nápojovom či farmaceutickom priemysle. Taktiež sú lepšie prispôsobené prísnym požiadavkám v ropnom a plynárenskom priemysle.

Vysvetlenie rotačných skrutkových vzduchových kompresorov

explainer icon