10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Úprava odpadových vôd

Ponúkame vám komplexný rad bezolejových nízkotlakových dúchadiel s certifikáciou Triedy 0 na použitie v každej priemyselnej a mestskej čistiarni odpadových vôd.
Waste Water Treatment
Zavrieť
centrálny regulátor

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Naše centrálne regulátory optimalizujú prevádzku vášho systému stlačeného vzduchu a dúchadla tak, aby sa dosiahol nastavený tlak a prietok. Maximalizujú úspory energie a udržiavajú jednotky v dobrom prevádzkovom stave s proaktívnym prístupom k údržbe.
    Kontaktujte nás

Popis

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Vyťažte zo svojho systému so stlačeným vzduchom maximum

Centrálne regulátory ďalej zvyšujú účinnosť celého systému vzduchových kompresorov tým, že aktívne riadia integrované stroje v čo najoptimálnejších bodoch. Znižujú vašu spotrebu energie a optimalizujú vaše potreby údržby.

 

Regulátory sú pripravené pre koncepciu Industry 4.0 alebo internet vecí a sú určené pre inteligentné prevádzky.

centrálny regulátor

Nechajte centrálne regulátory optimalizovať váš systém so stlačeným vzduchom

Všetko je to o efektívnosti, spoľahlivosti a pripojiteľnosti. Naše zariadenia dokážu:

  • Optimalizovať činnosť systému so stlačeným vzduchom a dúchadla v súlade s normou ISO50001, pričom sú splnené požadované hodnoty tlaku a prietoku.
  • Maximalizovať úspory energie a udržiavať vybavenie v dobrom stave údržby.
  • Monitorovať vaše vybavenie na zabezpečenie proaktívneho prístupu k údržbe, vizualizácie údajov v reálnom čase a ukazovateľov KPI účtovníctva týkajúcich sa úspory energie.

Čo ak využívam viacero kompresorov bez centrálneho regulátora?

Bez našich regulátorov kompresorov sa musí vstupný/výstupný tlak každej jednotky nastaviť tak, aby reagoval na zmeny potrebného objemu vzduchu. Ak tlak v systéme klesne, ďalší kompresor sa prepne na zaťažený chod. Sekvencia však ostane rovnaká, čo vedie k vyššiemu tlaku, ako je potrebné (čím vyšší je tlak, tým vyššie sú náklady na energiu). Okrem toho sa plne nevyužívajú výhody jednotiek VSD, či odstredivých zariadení.

A čo čas zaťaženia kompresorov?

Naše centrálne regulátory dokážu zabrániť nerovnomernému zaťaženiu kompresorov tak, že vyrovnávajú prevádzkový čas viacerých zariadení, aby bolo plánovanie servisu efektívnejšie a znížili sa náklady. Jednotky VSD i odstredivé jednotky budú navyše vždy, keď je to možné, pracovať v optimálnom bode.

Naše systémy riadenia kompresora

  • Optimizer 4.0: získajte najlepší energetický výkon kompresorov, minimalizujte emisie CO2 a využívajte výhody maximálnej miestnej a online pripojiteľnosti. Pripravený pre koncepciu Industry 4.0 a navrhnutý pre inteligentné továrne.

  • Equalizer 4.0: znížte spotrebu energie znížením tlakového pásma, vyrovnajte prevádzkové hodiny a zabezpečte monitorovanie svojich kompresorov.

  • Equalizer 4.0 PRO: všetky výhody ekvalizéra 4.0 teraz s diaľkovým monitorovaním, používateľsky prívetivým dotykovým displejom a možnosťou integrácie so systémom SMARTLINK.
Optimizer 4.0, Equalizer 4.0, Equalizer Pro

Výhody

Prečo regulátor vzduchového kompresora

Usporte energiu
Centrálne regulátory šetria energiu tak, že vaše kompresory efektívne spolupracujú a zaisťujú stabilný tlak. Regulovať možno všetky typy a značky zariadení: tie s pevnými otáčkami, ako aj jednotky VSD, odstredivé kompresory a dúchadlá.
Zvýšenie prevádzkyschopnosti
S našimi centrálnymi regulátormi bude záťaž rovnomerne rozložená medzi vaše zariadenia, čím sa vyrovnáva ich opotrebenie. Okrem toho majú kompresory a dúchadlá pracujúce s naším hlavným regulátorom menej cyklov zaťaženia/odľahčenia a operujú pri najnižšom možnom tlaku/prietoku, aby sa predĺžila životnosť vašich zariadení.
Ostaňte pripojení
Riadenie zariadení vždy zahŕňa vzdialené monitorovanie, takže zariadenia by mali byť schopné odosielať informácie, ktoré je možné analyzovať a použiť na zlepšenie procesov. To je možné len vtedy, ak sú vaše stroje pripojené: naše regulátory kompresorov zabezpečujú maximálnu pripojiteľnosť prostredníctvom lokálnej siete (LAN) alebo prostredníctvom cloudového monitorovacieho systému.

Na prevzatie

Súvisiace služby

Maximalizujte efektivitu vašej inštalácie stlačeného vzduchu

Súvisiace príbehy

Prečítajte si viac o regulátoroch vzduchového kompresora

Kontaktujte jedného z našich servisných špecialistov.