10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

Úprava odpadových vôd

Ponúkame vám komplexný rad bezolejových nízkotlakových dúchadiel s certifikáciou Triedy 0 na použitie v každej priemyselnej a mestskej čistiarni odpadových vôd.
Waste Water Treatment

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0
Zavrieť
Stlačený zemný plyn (CNG) – čerpacia stanica na CNG

CNG – riešenia pre stlačený zemný plyn

Pokiaľ ide o riešenia v oblasti CNG, môžeme vám poskytnúť tie správne vysokotlakové produkty, ktoré najlepšie vyhovujú potrebám stlačeného zemného plynu. Naše riešenia CNG sa zameriavajú na zníženie odpadu, nákladov a priestoru.

Nulový únik plynu

Keďže otázka ochrany životného prostredia v dnešnej dobe nadobúda na dôležitosti, radi by sme našim zákazníkom poskytli riešenia, ktoré sú k nemu šetrné. Preto sú naše vysokotlakové kompresory pre zemný plyn alebo CNG vybavené kľukovou skriňou pod tlakom, ktorá zaručuje nulový únik plynu. To vám umožní ušetriť až 6 % plynu, čo vedie k zníženiu nákladov a lepšej ochrane životného prostredia.

Komplexné riešenie

Podľa rôznych aplikácií CNG vám môžeme poskytnúť riešenie, ktoré komplexne pokrýva celý proces. Či už ste vlastníkom priamo pripojenej čerpacej stanice CNG alebo potrebujete nastaviť virtuálny potrubný systém, ponúkame vám sortiment trvalo udržateľných produktov prispôsobených vašim potrebám.

Úsporné riešenia CNG

Naše riešenia CNG vám ponúkajú úsporu nákladov na rôznych úrovniach. Náklady na vlastníctvo budú nižšie z dôvodu zníženia nákladov na údržbu a zníženia možných prestojov. Ďalej poskytujeme úspory nákladov prostredníctvom komponentov plug & play v našich riešeniach. Technológia plug & play umožňuje znížiť náklady na inštaláciu, pretože zaistí, že každá jednotka bude pripravená na prevádzku hneď po doručení na miesto.

Aplikácie CNG

  • Priamo pripojené čerpacie stanice CNG

Tieto stanice je možné rozdeliť na dva typy, teda stanice s rýchlym plnením a stanice s časovaným plnením (alebo ich kombináciu).

 – Rýchle plnenie je najvhodnejšie pre ľahké úžitkové vozidlá, ktoré je potrebné plniť rýchlo, a preto má CNG vyšší tlak.
– Časované plnenie je na druhej strane najvhodnejšie pre vozidlá s veľkými nádržami. Doba do naplnenia nádrže je pomalšia (v porovnaní s rýchlym plnením), ale výsledkom je plnšia nádrž.

Stanice na rýchle aj časované plnenie môžu použiť priamo pripojený kompresor BBR na premenu tlaku CNG z prívodného potrubia (0,5 až 90 bar) na vyšší tlak pre neskoršie skladovanie a použitie.

  • Materské a dcérske stanice CNG pre priemyselné aplikácie

Tento systém využíva príslušenstvo CNG na zníženie tlaku CNG, keď do dcérskej stanice dorazí príves.

Aby bolo možné prepraviť väčšie množstvo CNG z materskej do dcérskej stanice, je tlak CNG uloženého v prívese (250 bar) vyšší ako tlak v mieste použitia (0,5 až 0,8 bar).

V tomto okamihu sa používajú systémy na zníženie tlaku, ktoré znižujú tlak, aby bolo možné presunúť CNG z prívesu do dcérskej stanice.

  • Materské a dcérske čerpacie stanice CNG

Podobne ako pri čerpacích staniciach CNG pre priemyselné aplikácie, aj tu prívesy z materskej stanice prichádzajú so zásobou k dcérskej čerpacej stanici CNG.

V tomto prípade je však tlak plynu pri prenose z prívesu do dcérskej stanice riadený balíčkom kompresorov VIP.

Toto riešenie plne využíva tlakovú energiu v prívese na to, aby sa vyhla CNG a mala správny tlak, a zaručuje tak efektívnejšiu prevádzku.

Plniaca stanica CNG – nákladné vozidlo

Čerpacia stanica CNG pre nákladné vozidlá

Príslušenstvo CNG

  • Systémy znižujúce tlak 
  • Plniace panely
  • Tréningový stĺpik s plniacim panelom
  • Stáčací stĺpik prívesu
  • Moduly na podzemné uskladnenie

 
Plán zákazníckeho servisu
 
Prečítajte si všetko o našich servisných plánoch
 
Prečítajte si všetko o našich servisných plánoch
Prečítajte si všetko o našich servisných plánoch
 
Plynový kompresor CU
 
Pozrite si celý sortiment v našej digitálnej brožúre
 
Pozrite si celý sortiment v našej digitálnej brožúre
Pozrite si celý sortiment v našej digitálnej brožúre

Vysokotlakové plynové kompresory ( 22 – 250 kW/ 30 – 330 hp)

CNG – riešenia pre stlačený zemný plyn

explainer icon