10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Úprava odpadových vôd

Ponúkame vám komplexný rad bezolejových nízkotlakových dúchadiel s certifikáciou Triedy 0 na použitie v každej priemyselnej a mestskej čistiarni odpadových vôd.
Waste Water Treatment
Zavrieť
Výrobcovia EV

Stlačený vzduch a plyn na výrobu batérií pre elektrické automobily

Kompletné zariadenie na stlačený vzduch a plyn pre udržateľne vyrábané batérie pre elektrické automobily pri najnižších možných výrobných nákladoch.

Batérie vyrábané udržateľným spôsobom

Elektromobily výrazne znižujú emisie CO2 v porovnaní s vozidlami na fosílne palivá. Udržateľné a kvalitne vyrobené batérie sú kľúčom k zníženiu týchto emisií skleníkových plynov.

Jeden dodávateľ pre všetky vaše zariadenia na výrobu batérií

Aplikácie v procese výroby batérií vyžadujú suchý, nekontaminovaný stlačený vzduch a dusík. Dodávame všetko vybavenie pre celý proces.

Minimalizujte prevádzkové náklady

Naším cieľom je minimalizovať prevádzkové náklady. Každý z našich produktov je navrhnutý tak, aby mal najnižšie možné náklady na životný cyklus. Využívaním centrálnych regulátorov a rekuperácie energie zabezpečujeme nižšie prevádzkové náklady a emisie CO2.

Úvod: Výroba batérií pre elektrické automobily

Video s rýchlym vysvetlením – 2,5 minúty

Výroba elektrických akumulátorov do áut

Video s rýchlym vysvetlením – 2,5 minúty

Loading...
10 krokov v procese výroby lítiových batérií
EV manufacturer
10 krokov v procese výroby lítiových batérií
Od výroby elektród až po montáž a konečnú úpravu článkov.
 
Od výroby elektród až po montáž a konečnú úpravu článkov.
Od výroby elektród až po montáž a konečnú úpravu článkov.

Elektronická kniha – výroba batérií pre elektrické vozidlá

V našej elektronickej knihe o výrobe batérií pre elektrické vozidlá sa zaoberáme stlačeným vzduchom a dusíkom na výrobu lítium-iónových batérií
 

 • Výzvy pri výrobe lítium-iónových batérií
 • Požiadavky na proces výroby batérií pre elektrické vozidlá
 • Riešenia
 • Neustály rozvoj

Lítium-iónové batérie pre elektrické vozidlá

Sada batérií pre elektrické vozidlá

V automobilovom priemysle je prechod z fosílnych palív na elektrické vozidlá v plnom prúde. Vlády, spotrebitelia a výrobcovia elektrických automobilov sa snažia o cenovo dostupné elektrické vozidlá. Vozidlá, ktoré výrazne znížia emisie CO2 v porovnaní s vozidlami na fosílné palivá a znížia dopad na životné prostredie.

Každé elektrické alebo hybridné vozidlo vyžaduje veľké množstvo lítium-iónových článkov. Tieto lítium-iónové batériové články sú zostavené do sady batérie a integrujú sa do elektricky poháňaných vozidiel.

Každý článok batérie obsahuje niekoľko častí, ako je anóda, katóda a elektrolyt. Naše zariadenia navrhujeme tak, aby podporovali výrobu týchto dielov. Od ťažby surovín až po prípravu týchto materiálov na použitie v článku batérie.

Optimalizujte proces výroby batérií vášho elektrického vozidla pomocou správnej kombinácie najudržateľnejšieho vybavenia. Kombinujte vzduchové a plynové kompresory so správnymi sušičmi, filtrami a plynovými generátormi. Naša inštalácia dodáva konštantne vysokú kvalitu suchého, neznečisteného vzduchu pri najnižších nákladoch na životný cyklus.

 

 • Kompresory triedy 0 pre vysoké požiadavky na vzduch a kvalitný vzduch 
 • Pohon s pevnými alebo premenlivými otáčkami 
 • Sušiče s pohlcovačom vlhkosti a sušiče s bubnom – teplo kompresných sušičov pre nízke úrovne rosného bodu 
 • Jednotky na odstraňovanie CO2 na odstránenie nežiaducich stôp oxidu uhličitého zo stlačeného vzduchu
 • Filtre na odstránenie všetkých častíc na prijateľnú úroveň
 • Interné generátory dusíka produkujú priemyselné plyny za zlomok nákladov na skvapalnené plyny
 • Jednotky na rekuperáciu energie 
 • Centrálny regulátor na riadenie všetkých procesov udržateľným spôsobom 

Optimálne rozloženie zaťaženia kompresora

Optimizer 4.0

Veľké kompresorové siete, podobne ako orchestre, potrebujú dirigenta, aby všetky zariadenia spolupracovali čo najefektívnejšie.

Centrálna riadiaca jednotka Optimizer 4.0 zvláda zložitosť riadenia týchto veľkých kompresorových sietí.

Centrálny regulátor nepretržite monitoruje kolísavú potrebu vzduchu. Automaticky vyberá najoptimálnejšiu konfiguráciu viacerých kompresorov, aby pracovali s čo najnižšou spotrebou energie.

Rekuperácia energie vo výrobe automobilových batérií

 Hlavný inžinier používajúci tablet v automatizovanej montážnej linke robotických ramien na výrobu špičkových elektrických vozidiel.

Približne 94 % elektrickej energie sa prostredníctvom kompresie transformuje na teplo.

 

 • Dodatočné teplo sa môže použiť na vykurovanie budov alebo na sušenie a zmenu stavu materiálov vo výrobe.
 • Ďalšou možnosťou je predaj tepla okolitým priemyselným odvetviam alebo mestám. Táto obnoviteľná energia by mohla vykurovať domy alebo iné priemyselné procesy energeticky úsporným spôsobom.

Inštalujte jednotky na rekuperáciu energie, ktoré umožňujú opätovné použitie tepla kompresie inde v procese. Tým sa výrazne zníži spotreba energie a ešte viac zníži uhlíková stopa výrobného procesu. Naše jednotky na rekuperáciu energie navyše zaručujú krátku návratnosť investícií.

Interná výroba dusíka na výrobu batérií

Generátor dusíka

Dusík má niekoľko aplikácií pri výrobe batériových článkov pre elektrické vozidlá.
Používa sa ako pri výrobe komponentov batérie, tak aj pri montáži článku batérie. Inertné a čisté vlastnosti dusíka zabraňujú akejkoľvek kontaminácii surovín. Niektoré príklady použitia:
 

 • miešanie surovín,
 • chladenie materiálov,
 • na vstrekovanie elektrolytov, 
 • a na lisovanie materiálov vytvorením inertného prostredia.

Ako pomáhajú naše interné generátory dusíka znížiť prevádzkové náklady?
Interná výroba priemyselných plynov umožňuje produkciu presného množstva a čistoty plynu požadovanej pre danú aplikáciu. Výroba na mieste zabezpečuje dostupnosť priemyselných plynov za fixne nízke náklady a drasticky znižuje emisie CO2. Externí dodávatelia už nemusia dodávať skvapalnené plyny kamiónmi.

 

Z čoho sú vyrobené batérie pre elektrické automobily?

Časti lítium-iónovej batérie

Suroviny potrebné na výrobu batérie sú lítium, hliník, kobalt a horčík
 

Časti batérie
 

1. Elektrická fólia

2. Anóda

3. Separátor

4. Elektrolyt

5. Puzdro

6. Elektronické dosky plošných spojov

7. Katóda

Nami navrhované vzduchové a plynové systémy pre vašu výrobu batérií

 • Ideálna je kombinácia vzduchových kompresorov triedy 0 a sušičov. Kombinácia zaisťuje vysokú kvalitu produktu pri najnižších možných nákladoch. Továrne na batérie vyžadujú väčší rozsah kompresorov, ideálnym riešením by mohla byť kombinácia vzduchových kompresorov ZH a ZR.
 • Všetky chladiče v našich kompresoroch sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
 • Na monitorovanie a riadenie viacerých kompresorov odporúčame použiť centrálny riadiaci systém. Centrálny regulátor Optimizer 4.0. zaisťuje najoptimálnejšiu konfiguráciu kompresorov z hľadiska spotreby energie.
 • Pre diaľkové monitorovanie a signalizáciu alarmu poskytujeme systém vzdialeného monitorovania SMARTlink
 • Náš systém vzduchového potrubia Airnet & Airnet SS vám môže pomôcť pri hľadaní prostredia bez uhlíkovej ocele.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich produktoch, navštívte časť produktov kliknutím na produkty nižšie.

Stlačený vzduch a plyn na výrobu batérií pre elektrické automobily

explainer icon