Atlas Copco Slovakia - Kompresory
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Produkty
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vákuové čerpadlá s olejovým tesnením
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie

Trieda 0

ISO 8573-1 pre certifikovaný vzduch bez oleja

Sme prvý výrobca kompresorov na svete, ktorý získal certifikáciu v súlade s najnovším vydaním priemyselnej normy pre čistotou vzduchu ISO 8573-1 TRIEDA 0 (2010). 

Bezolejové kompresory

Prví s certifikáciou ISO 8573-1 (2010) Trieda nula

Commercial image - Class 0 Oil-free Air Textile
So spoločnosťou Atlas Copco eliminujete riziká: žiadne riziko kontaminácie, poškodených alebo nebezpečných produktov či strát z prevádzkových prestojov ani strata dobrého mena spoločnosti.

Špičková čistota vzduchu pre kritické prostredia

Commercial image - Class 0 Oil-free Air Pharma
Kontaminácia aj tým najmenším množstvom oleja môže spôsobiť nákladné prevádzkové prestoje a pokazenie produktu. Používajte naše bezolejové riešenia pre bezkonkurenčnú čistotou vzduchu.

Bez oleja je svet čistejší

Commercial image - Class 0 Oil-free Air Electronics
Chráňte životné prostredie a splňte medzinárodné normy s našimi vzduchovými riešeniami bez oleja, ktoré minimalizujú riziká a plytvanie energiou a eliminujú nutnosť úpravy kondenzátu.

Znížte svoje náklady na vlastníctvo

 Class 0 campaign

S našou bezolejovou technológiou znižujete výdavky hneď 4 spôsobmi:

  • žiadne nákladné výmeny filtrov,
  • žiadne dodatočné náklady na boj s poklesom tlaku vo filtroch, 
  • nižšie náklady na údržbu, 
  • nižšie náklady na úpravu kondenzátu s obsahom oleja.

Trieda 0 overená inštitútom TÜV

Table Class 0
TÜV je nezávislá medzinárodná organizácia, ktorá sa špecializuje na hodnotenie bezpečnosti a kvality technológií. Inštitút TÜV je vo svete uznávaný za svoju nezávislosť, neutralitu, profesionálnu odbornosť a prísne normy. Naše bezolejové vzduchové kompresory boli vystavené najnáročnejším testom, aké sú k dispozícii. Boli merané všetky možné formy oleja v rôznych teplotách a pri rôznych tlakoch, no keďže sa vo výstupnom prúde vzduchu nenašli žiadne stopy oleja, naše kompresory splnili prísne normy inštitútu TÜV.

Predstavujeme vám štandard najvyššej kvality v odvetví potravinárstva

Commercial image - Class 0 Oil-free Air Pharma

Našim zákazníkom v potravinárskom priemysle prinášame úplnú istotu. Naša certifikácia ISO 22000 pre našu bezolejovú výrobnú prevádzku v belgických Antverpách a náš systém riadenia bezpečnosti potravín platia pre všetky ponúkané bezolejové vzduchové kompresory Triedy 0 typu Z a príslušné sušiče a filtre. Naše kompresory radu Z sa vyrábajú v čistom a bezpečnom prostredí, kde navyše využívame dokumentovaný a transparentný systém riadenia bezpečnosti potravín. Ďalšiu podporu poskytujú naši experti na normu ISO 22000, ktorí vás prevedú vaším procesom a pomôžu mám pri budúcich modernizáciách.

Priemyselné odvetvia využívajúce Triedu 0

Príbehy zákazníkov využívajúcich Triedu 0

Absolútna trieda. Absolútna trieda nula. Nechajte desaťročia skúseností v oblasti bezolejového stlačeného vzduchu pre kritické aplikácie pracovať pre vás

Ponúkame komplexný rad bezolejových vzduchových dúchadiel s hodnotou tlaku v intervale 0 až 4 bar(e)/58 psig. Ďalšie informácie sú uvedené nižšie

Získajte podrobnejšie informácie o našich certifikovaných bezolejových posilňovačoch na vzduch a dusík Triedy 0 nižšie

Na prevzatie