Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Priemyselné náradie a riešenia
Priemyselné náradie a riešenia

Trieda 0

ISO 8573-1 pre certifikovaný vzduch bez oleja

Sme prvý výrobca kompresorov na svete, ktorý získal certifikáciu v súlade s najnovším vydaním priemyselnej normy pre čistotou vzduchu ISO 8573-1 TRIEDA 0 (2010).

Bezolejové kompresory

Prví s certifikáciou ISO 8573-1 (2010) Trieda nula

Commercial image - Class 0 Oil-free Air Textile
So spoločnosťou Atlas Copco eliminujete riziká: žiadne riziko kontaminácie, poškodených alebo nebezpečných produktov či strát z prevádzkových prestojov ani strata dobrého mena spoločnosti.

Špičková čistota vzduchu pre kritické prostredia

Commercial image - Class 0 Oil-free Air Pharma
Kontaminácia aj tým najmenším množstvom oleja môže spôsobiť nákladné prevádzkové prestoje a pokazenie produktu. Používajte naše bezolejové riešenia pre bezkonkurenčnú čistotou vzduchu.

Bez oleja je svet čistejší

Commercial image - Class 0 Oil-free Air Electronics
Chráňte životné prostredie a splňte medzinárodné normy s našimi vzduchovými riešeniami bez oleja, ktoré minimalizujú riziká a plytvanie energiou a eliminujú nutnosť úpravy kondenzátu.

Znížte svoje náklady na vlastníctvo

 Class 0 campaign

S našou bezolejovou technológiou znižujete výdavky hneď 4 spôsobmi:

  • žiadne nákladné výmeny filtrov,
  • žiadne dodatočné náklady na boj s poklesom tlaku vo filtroch, 
  • nižšie náklady na údržbu, 
  • nižšie náklady na úpravu kondenzátu s obsahom oleja.

Trieda 0 overená inštitútom TÜV

Table Class 0
TÜV je nezávislá medzinárodná organizácia, ktorá sa špecializuje na hodnotenie bezpečnosti a kvality technológií. Inštitút TÜV je vo svete uznávaný za svoju nezávislosť, neutralitu, profesionálnu odbornosť a prísne normy. Naše bezolejové vzduchové kompresory boli vystavené najnáročnejším testom, aké sú k dispozícii.

Boli merané všetky možné formy oleja v rôznych teplotách a pri rôznych tlakoch, no keďže sa vo výstupnom prúde vzduchu nenašli žiadne stopy oleja, naše kompresory splnili prísne normy inštitútu TÜV.

Predstavujeme vám štandard najvyššej kvality v odvetví potravinárstva

Commercial image - Class 0 Oil-free Air Pharma

Našim zákazníkom v potravinárskom priemysle prinášame úplnú istotu. Naša certifikácia ISO 22000 pre našu bezolejovú výrobnú prevádzku v belgických Antverpách a náš systém riadenia bezpečnosti potravín platia pre všetky ponúkané bezolejové vzduchové kompresory Triedy 0 typu Z a príslušné sušiče a filtre. Naše kompresory radu Z sa vyrábajú v čistom a bezpečnom prostredí, kde navyše využívame dokumentovaný a transparentný systém riadenia bezpečnosti potravín. Ďalšiu podporu poskytujú naši experti na normu ISO 22000, ktorí vás prevedú vaším procesom a pomôžu mám pri budúcich modernizáciách.


Priemyselné odvetvia využívajúce Triedu 0

Príbehy zákazníkov využívajúcich Triedu 0

Absolútna trieda. Absolútna trieda nula. Nechajte desaťročia skúseností v oblasti bezolejového stlačeného vzduchu pre kritické aplikácie pracovať pre vás

Ponúkame komplexný rad bezolejových vzduchových dúchadiel s hodnotou tlaku v intervale 0 až 4 bar(e)/58 psig. Ďalšie informácie sú uvedené nižšie

Na prevzatie