Atlas Copco Slovakia - Kompresory
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Produkty
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vákuové čerpadlá s olejovým tesnením
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie

Spoločnosť Müller Dairy znižuje náklady na ohrev prostredníctvom rekuperácie energie

Spoločnosť Müller Dairy so sídlom v grófstve Shropshire, ktorá je súčasťou skupiny Müller International, dosiahla významné úspory nákladov na technologický ohrev plynom vďaka využitiu našich kompresorov. Tajná prísada? Technológia na rekuperáciu energie.

Riešenia rekuperácie energie Bezolejové kompresory Potravinársky a nápojový priemysel Trieda 0

Stlačený vzduch v prevádzkach na spracovanie jogurtu a ovocia

Stlačený vzduch je nevyhnutnou súčasťou veľkoobjemovej výroby v spoločnosti Müller Dairy, ktorá denne spracuje 600 000 litrov surového mlieka. Obzvlášť to platí v prevádzkach spoločnosti na spracovanie jogurtu a ovocia, v ktorých sa stlačený vzduch používa vo vzduchových valcoch, plniacich strojoch a technologických ventiloch a tiež slúži ako sterilná vzduchová bariéra pri koncových produktoch.

Bezolejové vzduchové kompresory pre mliekarenský závod

Muller strawberry juice

Zariadenie na výrobu stlačeného vzduchu v spoločnosti Müller Dairy obsahuje na mieru zhotovený bezolejový kompresor ZR 315 VSD FF v spojení s dvoma kompresormi ZR 200 s pevnými otáčkami. Schopnosť tepelnej rekuperácie týchto dvoch vodou chladených kompresorov ZR 200 využíva energiu z horúcej vody.
V súvislosti s kompresormi na amoniak a technologickými procesmi týkajúcimi sa jogurtu a ovocia slúži táto horúca voda na predohrev jogurtového základu. Vďaka tomu nie je potrebné vyrábať paru a eliminujú sa prevádzkové náklady dvoch plynových kotlov, ktoré sa predtým využívali v rámci tohto procesu.
Tieto nové kompresory dopĺňajú pôvodnú inštaláciu od spoločnosti Atlas Copco, ktorá sa skladá zo štyroch strojov ZR 3-58. Spoločnosť Müller Dairy udržiava tieto staršie stroje ako záložné kompresory a využíva ich na rotujúcej báze v prípade vysokých požiadaviek na stlačený vzduch.

Rekuperácia 90 až 95 % elektrickej energie kompresora

Používatelia stlačeného vzduchu, ktorí tak ako spoločnosť Müller Dairy integrujú prietok horúcej vody v rámci technologických procesov vo svojich prevádzkach, dokážu rekuperovať 90 až 95 % elektrickej energie spotrebovanej kompresorom v podobe horúcej vody.
Možno to dosiahnuť pomocou našej série ZR vodou chladených bezolejových kompresorov s výkonom 55 – 750 kW. Majú certifikáciu inštitúcie TÜV a v špecifických návrhových podmienkach dokážu rekuperovať až 100 % spotrebovanej elektrickej energie v podobe horúcej vody.

Šetrný prístup k nákladom aj životnému prostrediu

Keďže spotreba energie predstavuje v širokej škále výrobných odvetví viac ako 80 % nákladov počas životného cyklu kompresora, energetické úspory v systémoch na výrobu stlačeného vzduchu majú významný dopad nielen na oblasť ochrany životného prostredia prostredníctvom znižovania emisií CO2, ale aj na samotných koncových zákazníkov.
Vo viac ako 45 % priemyselných aplikácií sa v technologických procesov využíva horúca voda. Najvyššia miera tepelnej účinnosti sa vo všeobecnosti dosahuje vtedy, ak je vývod horúcej vody kompresora pripojený k spotrebiču s trvalým odberom tepla, napríklad ku spätnému okruhu vykurovacieho kotla. V rade bezolejových skrutkových kompresorov ZR s riadením rekuperácie energie dosahuje ročný potenciál úspor energie

  • 200 až 2 500 ton CO2 alebo 
  • 35 000 až 480 000 libier v podobe úspory nákladov za elektrinu, plyn alebo vykurovací olej.

Spojenie rekuperácie energie, kvality a bezpečnosti

Nevyhnutným predpokladom pre výrobné operácie v spoločnosti Müller je čistý a nekontaminovaný technologický vzduch. Kompresory spoločnosti Atlas Copco dodávajú 100 % čistý vzduch bez prítomnosti oleja: na základe testov zodpovedajú triede 0 a sú certifikované inštitúciou TÜV podľa normy ISO 8573-1 – trieda 0.