Úprava odpadových vôd - Atlas Copco Slovakia
Atlas Copco Slovakia - Kompresory
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie
Modern urban wastewater treatment plant water purification is the process of removing undesirable chemicals of panoramic aerial view

Úprava odpadových vôd

Spoľahlivosť, udržateľnosť a celkové náklady na vlastníctvo sú často dôležitými faktormi, keď sa rozhodujete o inštalácii nového dúchadla pre vašu prevádzku. Zistite, ako môžete získať úplný obraz a nájsť najlepšie riešenie pre svoju prevádzku.

Kontaktujte nášho odborníka

 

Začíname: ako nájsť správne dúchadlo pre vašu prevádzku

Predtým, než sa pozriete na technické detaily riešenia, je dobré vrátiť sa k základom. Pohľad na štítok vašich existujúcich jednotiek vám poskytne určité informácie, ale nie úplný obraz. Aká je aktuálna kapacita, ktorú potrebujete v svojej prevádzke? Ako porovnávate údaje o výkone dúchadla? Niekoľko usmernení vám pomôže okamžite nájsť najlepšiu ponuku.

Porovnávanie jabĺk s jablkami: prietok a tlak
Porovnávanie jabĺk s jablkami: prietok a tlak
Kontrolný zoznam na porovnanie riešení
Kontrolný zoznam na porovnanie riešení
Objavte naše riešenia
Objavte naše riešenia

Skutočná cena za prevzdušňovací vzduch

Existuje mnoho spôsobov, ako sa pozrieť na náklady na prevzdušňovací vzduch. Pri rozhodovaní o nákupe hrá dôležitú úlohu počet prevádzkových hodín. Ale znižovanie nákladov je dôležitejšie ako pohľad na cenovku novej inštalácie dúchadla. Pozrite naše tipy na udržateľnejší proces.

Trendy vedúce k efektívnejšiemu procesu
Trendy vedúce k efektívnejšiemu procesu
Ako udržať nízke náklady
Ako udržať nízke náklady
Vymeniť alebo nevymeniť?
Vymeniť alebo nevymeniť?
Rôzne finančné riešenia
Rôzne finančné riešenia

Digitálne katalógy čistenia odpadových vôd a produktov

Projekty čistenia odpadových vôd

Frito Lay (PepsiCo)
Frito Lay (PepsiCo)
Výrobca obľúbených svetových lahôdok zvyšuje priemernú efektivitu o 30 %.
 
Výrobca obľúbených svetových lahôdok zvyšuje priemernú efektivitu o 30 %.
Northumbrian Water
Northumbrian Water
Spoločnosť Northumbrian Water znižuje spotrebu energie o 20 %.
 
Spoločnosť Northumbrian Water znižuje spotrebu energie o 20 %.
Sandoz
Sandoz
Sandoz Mumbai znižuje uhlíkovú stopu o 1,5 %
 
Sandoz Mumbai znižuje uhlíkovú stopu o 1,5 %

Aplikácie

Rozptýlené prevzdušňovanie

Baktérie nedokážu prežiť bez kyslíka, pre kvalitu procesu čistenia odpadových vôd je preto dôležitá nepretržitá dodávka vzduchu bez obsahu oleja. Prívod odpadových vôd sa môže v priebehu dňa meniť, preto je dôležité, aby vaša inštalácia dúchadiel zvládla premenlivý prietok vzduchu. Ponúkame dúchadlá s pohonom s konštantnými otáčkami, ako aj dúchadlá s pohonom s premenlivými otáčkami s vysokou energetickou účinnosťou.

Preplachovanie filtrov

Preplachovanie je čerpanie vody späť cez filter. Bezolejový vzduch zabraňuje znečisteniu filtračných médií a ich nepoužiteľnosti. Je to forma preventívnej údržby, aby sa filtračné médiá mohli opätovne používať.

Prevzdušňovací kalojem

Prevzdušňovací kalojem je čistiaca nádrž, ktorá zvyšuje biologickú oxidáciu odpadových vôd. Účinnosť difúzneho prevzdušňovania má priamy vplyv na kvalitu a úroveň úpravy odpadových vôd, ktoré sa dosahuje v kalojeme.

Spracovanie aktívneho kalu

Vzduch a mikroorganizmy sa využívajú na biologickú oxidáciu organických polutantov a produkujú odpadový kal obsahujúci oxidované materiály. Vzduch v bežných systémoch s aktivovaným kalom musí byť bez oleja, aby sa zabránilo kontaminácii vody.

Sekvenčný fázový reaktor (SBR)

Reaktory SBR sú procesy s aktivovaným kalom navrhnuté tak, aby fungovali v nestabilných podmienkach. Pracujú v reálnom dávkovom režime s prevzdušňovaním a usadzovaním kalu v tej istej nádrži. Počas prevzdušňovacej fázy sa prúd vzduchu rozptyľuje v nádrži. Vďaka jednotkám s konštantnými otáčkami je spotreba energie oveľa nižšia, čo vytvára konkurenčnú cenovú výhodu.

Systémy membránových bioreaktorov (MBR)

Verzia konvenčného systému s aktivovaným kalom, v ktorom sa na separáciu tuhých a kvapalných látok používa membrána (mikro- alebo ultrafiltrácia). Výsledkom je výhodné riadenie procesu a kvalita získanej vody, ale aj vysoká spotreba energie a intenzívny proces biologického spracovania.