Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Equipment
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Prenájom strojového parku
ZR 90-160 VSD+ 3D setup

Sušiče vzduchu s pohlcovačom vlhkosti

Kompletný rad dvojvežových sušičov vzduchu s pohlcovačom vlhkosti a sušičov s otočným bubnom pre všetky priemyselné aplikácie

Kontaktujte nášho odborníka

Ochrana vašich systémov a procesov

Sušiče s otočným valcom poskytujú absolútnu energetickú účinnosť, zatiaľ čo sušiče s dvoma vežami zabezpečujú mimoriadne nízke hodnoty rosného bodu

Na široký rozsah priemyselných aplikácií

Úplný rad sušičov vzduchu s pohlcovačom vlhkosti pre široký rozsah odvetví a aplikácií s hodnotami rosného bodu od -20 do -70 °C

Chráňte svoju výrobu

Náš patentovaný riadiaci a monitorovací systém Elektronikon zaisťuje trvalú starostlivosť o sušiče s pohlcovačom vlhkosti, aby zabezpečil optimálnu produktivitu a účinnosť na pracovisku

Rad sušičov vzduchu s pohlcovačom vlhkosti

Úplný rad sušičov vzduchu s pohlcovačom vlhkosti a sušičov s otočným valcom na všetky priemyselné aplikácie. Optimálna produktivita, účinnosť a ochrana.

Ako sušič vzduchu s pohlcovačom vlhkosti funguje

Mokrý vzduch prúdi priamo médiom pohlcovača vlhkosti, ktoré adsorbuje vlhkosť. Médium pohlcovača vlhkosti má konečnú adsorpčnú kapacitu vlhkosti a potom ho treba vysušiť alebo regenerovať. Využíva sa na to veža s nasýteným médiom pohlcovača vlhkosti, z ktorej sa uvoľní tlak a nazhromaždená voda sa odvedie.
Spôsob vykonania tejto činnosti závisí od typu sušiča s pohlcovačom vlhkosti:

  • Sušiče bez ohrevu využívajú na vyčistenie len stlačený vzduch
  • Sušiče prečisťované dúchadlom využívajú kombináciu vzduchu z externého dúchadla, ohrevu a minimálneho množstva stlačeného vzduchu
  • Teplo z kompresie – tento typ sušičov využíva teplo vytvárané pri kompresii