10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

Úprava odpadových vôd

Ponúkame vám komplexný rad bezolejových nízkotlakových dúchadiel s certifikáciou Triedy 0 na použitie v každej priemyselnej a mestskej čistiarni odpadových vôd.
Waste Water Treatment

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0
Zavrieť
sušič vzduchu s pohlcovačom vlhkosti

Sušiče vzduchu s pohlcovačom vlhkosti

Kompletný rad dvojvežových sušičov vzduchu s pohlcovačom vlhkosti a sušičov s otočným bubnom pre všetky priemyselné aplikácie

Ochrana vašich systémov a procesov

Sušiče vzduchu s pohlcovačom vlhkosti poskytujú najvyššiu energetickú účinnosť a extrémne nízke rosné body

Na široký rozsah priemyselných aplikácií

Úplný rad sušičov vzduchu s pohlcovačom vlhkosti pre široký rozsah odvetví a aplikácií s hodnotami rosného bodu až do -70 °C

Chráňte svoju výrobu

Náš patentovaný riadiaci a monitorovací systém Elektronikon zaisťuje trvalú starostlivosť o sušiče s pohlcovačom vlhkosti, aby zabezpečil optimálnu produktivitu a účinnosť na pracovisku

Ako funguje sušič vzduchu s pohlcovačom vlhkosti?

Princíp fungovania dvojvežového sušiča vzduchu s pohlcovačom vlhkosti

Adsorpčné sušiče sa používajú vtedy, keď si aplikácia stlačeného vzduchu vyžaduje tlakový rosný bod pod 0°. Regeneračné adsorpčné sušičky s pohlcovačom vlhkosti pozostávajú z dvoch tlakových nádob. Obe nádoby sú naplnené pohlcovačom vlhkosti . Jedna nádoba odstraňuje vlhkosť zo stlačeného vzduchu.

Vlhký vzduch prechádza priamo cez pohlcovač vlhkosti, ktorý adsorbuje vlhkosť. Keď je táto nádoba nasýtená vlhkosťou, ventily sa prepnú a odvedú vzduch do druhej pohotovostnej nádoby. Počas adsorpcie v druhej nádobe sa prvá nádoba regeneruje. Je to cyklický proces.


Médium pohlcovača vlhkosti má konečnú adsorpčnú kapacitu vlhkosti a potom ho treba vysušiť alebo regenerovať. Využíva sa na to veža s nasýteným médiom pohlcovača vlhkosti, z ktorej sa uvoľní tlak a nazhromaždená voda sa odvedie.
Spôsob vykonania tejto činnosti závisí od typu sušiča.

 

  • Sušiče bez ohrevu využívajú na vyčistenie len stlačený vzduch
  • Sušiče prečisťované dúchadlom využívajú kombináciu vzduchu z externého dúchadla, ohrevu a minimálneho množstva stlačeného vzduchu
  • Sušiče s nulovým dúchadlom využívajú kombináciu vzduchu z externého dúchadla, ohrevu a nulového množstva stlačeného vzduchu
  • Teplo z kompresných sušičov – tento typ sušičov využíva teplo vytvárané pri kompresii
  • Ohrievané čistiace sušiče – tento typ sušičov využíva teplo a malé množstvo stlačeného vzduchu

 

Typy pohlcovačov vlhkosti

V závislosti od technológie a požiadavky na rosný bod sa vždy vyberie najlepší vysúšací prostriedok, niekedy sa v našich konštrukciách používa kombinácia viacerých vrstiev vysúšacích prostriedkov. Týmto spôsobom zabezpečíme požadované úrovne PDP a maximálnu životnosť vysúšadla.

Princíp fungovania sušičov s otočným bubnom

štruktúrovaný sušič s otočným bubnom s pohlcovačom vlhkosti

štruktúrovaný sušič s otočným bubnom s pohlcovačom vlhkosti

Sušič s otočným bubnom využíva aj adsorpčnú technológiu. Pohlcovač vlhkosti nie je vo forme granúl. Namiesto toho je spojený so spojovacím materiálom vo voštinovej štruktúre. Hlavnými výhodami sú:

  • Žiadna erózia guličiek s pohlcovačom vlhkosti
  • Žiadny únik perličiek 

Táto jedinečná technológia nevyžaduje žiadnu dodatočnú energiu, pretože využíva teplo stlačenia. Rotujúci bubon je rozdelený na sekcie. Vo všeobecnosti sa 3/4 bubna používajú na adsorpciu, zatiaľ čo 1/4 sa používa na regeneráciu. Ide o nepretržitý proces, pretože bubon sa otáča, a preto si nevyžaduje žiadne prepínacie ventily.

Kompletný sortiment pohlcovačov vlhkosti vzduchu

Sušiče vzduchu s pohlcovačom vlhkosti

explainer icon